Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Krzysztof Talaśka

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Konstrukcji Maszyn

E-mail

krzysztof.talaska@put.poznan.pl

Telefon

61 224 45 12

ResearcherID

A-5295-2015

ORCID

0000-0001-9736-9725

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (85)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (60)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (4)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Raporty (3)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)