Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Krzysztof Talaśka

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Konstrukcji Maszyn

E-mail

krzysztof.talaska@put.poznan.pl

Telefon

61 224 45 12

ORCID

0000-0001-9736-9725

ResearcherID

A-5295-2015

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (86)

Rozdziały (60)

Książki (4)

Raporty (4)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)

Promotorstwo prac dyplomowych (56)

Recenzje prac dyplomowych (38)

Wyniki (11)