Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Czynniki wpływające na jakość posoborowej architektury sakralnej na przykładzie poznańskich realizacji z lat 1970-2012

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Factors influencing the quality of the post-conciliar sacred architecture on the example of churches built in Poznań in the years 1970-2012

Language

polish

Keywords
PL
  • architektura sakralna
  • kościoły
  • Sobór Watykański II
  • Poznań
EN
  • sacred architecture
  • churches
  • Second Vatican Council
  • Poznan
Abstract

PL Tematyka pracy dotyczy architektury kościołów katolickich powstałych po Soborze Watykańskim II na przykładzie obiektów zrealizowanych w Poznaniu w latach 1970-2012. Reformy Soboru Watykańskiego II, a zwłaszcza reforma liturgii – Novus Ordo Missae z 1969 roku, w znaczący sposób wpłynęły na architekturę sakralną. Zmiany te zbiegły się w czasie z intensywnym rozwojem budownictwa sakralnego w Polsce i Poznaniu. Na przykładzie poznańskich realizacji autor dokonuje oceny architektury sakralnej w celu zbadania czynników mających wpływ na jej jakość. Identyfikacja tych czynników i ustalenie hierarchii ich ważności może być istotnym elementem poznawczym pomocnym w sformułowaniu wytycznych projektowych dla przyszłych realizacji.

EN The subject of the thesis is the architecture of Catholic churches built after the Second Vatican Council, taking into consideration buildings constructed in Poznan in the years 1970-2012. The reforms of Vatican II, especially the reform of the liturgy – Novus Ordo Missae of 1969, significantly influenced the sacred architecture. These changes coincided with the rapid development of church building in Poland and in Poznan. The author evaluates the architecture of sacred buildings in Poznań in order to investigate the factors affecting its quality. Assigning the hierarchy of importance of these factors can be helpful to determine guidelines for future designs.

Number of pages

236

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

architecture and urban planning

Signature of printed version

DrOIN 1720

On-line catalog

to201680899

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Barbara Gronostajska

Place

Wrocław, Polska

Date

10.10.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Mateusz Gyurkovich

Place

Kraków, Polska

Date

25.08.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

18.12.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: architektura sakralna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.