Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Czynniki wpływające na jakość posoborowej architektury sakralnej na przykładzie poznańskich realizacji z lat 1970-2012

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Factors influencing the quality of the post-conciliar sacred architecture on the example of churches built in Poznań in the years 1970-2012

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • architektura sakralna
  • kościoły
  • Sobór Watykański II
  • Poznań
EN
  • sacred architecture
  • churches
  • Second Vatican Council
  • Poznan
Liczba stron

236

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

architektura i urbanistyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1720

Katalog on-line

to201680899

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Barbara Gronostajska

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

10.10.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Mateusz Gyurkovich

Miejsce

Kraków, Polska

Data

25.08.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

18.12.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: architektura sakralna