Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg

Jednostka organizacyjna

Wydział Architektury

Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego

E-mail

agata.bonenberg@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 05

ResearcherID

O-9802-2014

ORCID

0000-0003-1618-4417

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka: 100%

Artykuły (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (37)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)