Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Architektury

Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego

E-mail

agata.bonenberg@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 05

ORCID

0000-0003-1618-4417

ResearcherID

O-9802-2014

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=6mgsAl4AAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka: 100%

Artykuły (9)

Rozdziały (40)

Książki (7)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)

Promotorstwo prac dyplomowych (76)

Recenzje prac dyplomowych (103)

Wyniki (1)