Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Modeling the degradation process of lithium-ion cells taking into account dynamically variable load

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Modelowanie procesu zużycia ogniw litowo-jonowych z uwzględnieniem dynamicznie zmiennego obciążenia

Language

english

Keywords
EN
  • cell cycle-life
  • lithium-ion cells
  • cycle-life modeling
  • cell cycle-life prediction
PL
  • trwałość ogniw
  • ogniwa litowo-jonowe
  • modelowanie trwałości
  • predykcja trwałości ogniw
Abstract

EN The dissertation is a thematically linked series of publications in which new concepts of lithium-ion cell degradation modeling are presented using systems with generalization capabilities such as fuzzy logic and supervised machine learning methods. As a result of the conducted experimental research and performed analyses, three models for determining cell parameters related to cycle-life are presented. The first model allows to determine the number of cycles which a cell will complete before it reaches the assumes degradation level. The second model, taking into account previous cell degradation, enables prediction of cell degradation rate under dynamically variable load conditions during the whole exploitation period. The third model allows prediction the relative useful energy that cell can transfer during the whole exploitation period. The significance level of the cyclic operation parameters and their quantitative influence on the relative useful energy were determined on the basis of the conducted research.

PL Rozprawa doktorska jest powiązanym tematycznie cyklem publikacji, w którym przedstawiono nowe koncepcje modelowania zużycia ogniw litowo-jonowych z wykorzystaniem systemów mających zdolność uogólniania wiedzy, takich jak logika rozmyta oraz metod uczenia maszynowego z nadzorem. Wynikiem przeprowadzonych badań eksperymentalnych i wykonanych analiz są trzy modele wyznaczania parametrów ogniw związanych z trwałością. Pierwszy model umożliwia wyznaczenie liczby cykli, jakie wykona ogniwo zanim osiągnie założony poziom zużycia. Drugi model, uwzględniając dotychczasowe zużycie ogniwa, umożliwia predykcję szybkości jego zużycia w warunkach dynamicznie zmiennego obciążenia w całym okresie eksploatacji. Trzeci model umożliwia predykcję relatywnej energii użytecznej, jaką ogniwo może wymienić podczas pojedynczego cyklu pracy w trakcie całego okresu eksploatacji. Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono poziom istotności parametrów pracy cyklicznej oraz ich ilościowy wpływ na relatywną energię użyteczną.

Number of pages

93

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

automation, electronics and electrical engineering

Signature of printed version

DrOIN 2216

On-line catalog

to2023500582

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marcin Baszyński

Place

Kraków, Polska

Date

28.08.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Tomasz Trawiński

Place

Gliwice, Polska

Date

06.08.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

03.11.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika i technologie kosmiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.