Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Konstrukcja i badania form wtryskowych nagrzewanych indukcyjnie

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The design and research of induction heated injection molds

Language

polish

Keywords
PL
  • forma wtryskowa
  • nagrzewanie indukcyjne
  • wtryskiwanie
EN
  • injection mold
  • induction heating
  • injection molding
Abstract

PL Praca dotyczy zagadnień związanych z konstrukcją i badaniem form wtryskowych nagrzewanych indukcyjnie. W dysertacji zamieszczono podstawy teoretyczne dotyczące produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w technologii wtryskiwania. Przedstawiono przegląd wybranych metod produkcji wyprasek. Rozpoznano i scharakteryzowano powszechnie występujące wady wyprasek ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów cienkościennych. Opracowano modele trzech wyprasek badawczych, dla których stworzono nową, oryginalną koncepcję formy wtryskowej, wyposażoną w układ selektywnego nagrzewania indukcyjnego. Przeprowadzono badania symulacyjne i eksperymentalne procesu nagrzewania oraz wypełniania formy w technologii konwencjonalnej oraz z wykorzystaniem selektywnego nagrzewania wybranych powierzchni formujących. Zbudowano trzy formy wtryskowe wyposażone w układ nagrzewania indukcyjnego, które poddano testom produkcyjnym. Efektem pracy jest nowa, zgłoszona do opatentowania technologia produkcji wyprasek cienkościennych.

EN The present study concerns issues related to the design and applied research of induction heated injection mold. The dissertation contains the theoretical basis of the injection molding technology. Selected methods of injection molding have been presented. Common defects of molded parts have been diagnosed and described with particular emphasis on thin-walled products. On the basis of specific defects three models of moldings have been created, for which the new conception of injection mold equipped with selective induction heating system have been developed. The simulation studies of the filling process in the conventional way and by means of selective induction heating process have been investigated. Simulation and experimental studies of the heating process for single-coil and equipped with the concentrator inductor have been investigated as well. The results were used to construct three injection molds equipped with the induction heating system, which were then subjected to the production tests. As a result, the new patented technology have been developed.

Number of pages

108

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1721

On-line catalog

to201680856

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marek Bieliński

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

18.11.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Piotr Pawełko

Place

Szczecin, Polska

Date

11.11.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

15.12.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: konstrukcja maszyn i urządzeń

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.