Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Utilization of context information for spectral-efficiency enhancement in future radio communication systems

Authors

[ 1 ] Instytut Radiokomunikacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Radiokomunikacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Wykorzystanie informacji kontekstowej do poprawy efektywności widmowej w przyszłych systemach radiokomunikacyjnych

Language

english

Keywords
EN
  • context information
  • dynamic spectrum access
  • spectrum management
  • spectrum sharing
  • wireless networks
PL
  • dynamiczny dostęp do widma
  • informacja kontekstowa
  • sieci bezprzewodowe
  • współdzielenie widma
  • zarządzanie widmem
Abstract

EN Given the growing requirements for throughput in wireless networks, a significant challenge is the effective management of limited radio resources. A promising approach to meet this challenge is dynamic spectrum access. In most cases, it requires access to rich contextual information, at least for the users of the primary system. The dissertation presents considerations on collecting, storing, updating, and using contextual information in managing access to spectrum and the distribution of radio resources among users. In many simulations, the proposed solutions have been verified, and the potential of their use as a method of improving the spectral efficiency of the analyzed system has been shown. Additionally, during several conducted experiments, the presented solutions were verified in a real radio environment and using already existing networks. The dissertation also describes the important role of contextual information in the conducted research.

PL Wobec rosnących wymagań dotyczących przepływności w sieciach bezprzewodowych, istotnym wyzwaniem jest efektywne zarządzanie ograniczonymi zasobami radiowymi. Obiecującym podejściem dla sprostania temu wyzwaniu jest zastosowanie dynamicznego dostępu do widma. W większości przypadków wymaga on dostępu do bogatej informacji kontekstowej, przynajmniej dotyczącej użytkowników systemu pierwotnego. W rozprawie przedstawiono rozważania na temat sposobu zbierania, przechowywania, aktualizowania i wykorzystania informacji kontekstowej podczas zarządzania dostępem do widma oraz podziałem zasobów radiowych między użytkowników. W wielu symulacjach zweryfikowano proponowane rozwiązania i pokazano potencjał ich wykorzystania jako metoda poprawy efektywności widmowej analizowanego systemu. Dodatkowo podczas kilku przeprowadzonych eksperymentów zweryfikowano przedstawione rozwiązania w rzeczywistym środowisku radiowym i z użyciem istniejących już sieci. W rozprawie opisano również istotną role informacji kontekstowej w przeprowadzonych badaniach.

Number of pages

198

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

information and communication technology

Signature of printed version

DrOIN 2231

On-line catalog

to2023998704

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jaap Van De Beek

Date

06.08.2022

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Sławomir Hausman

Place

Łódź, Polska

Date

23.09.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

13.12.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.