Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Łukasz Kułacz

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Radiokomunikacji

E-mail

lukasz.kulacz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 39 13

ORCID

0000-0002-3434-1917

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=it6hOskAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (16)

Rozdziały (16)

Raporty (8)