Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wpływ czynnika modyfikującego na właściwości fizykochemiczne membran chitozanowych

Authors

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Effect of modifying agent on physicochemical properties of chitosan-based membrane

Language

polish

Keywords
PL
  • chitozan
  • biopolisacharydy
  • kondensator elektrochemiczny
  • elektrolit hydrożelowy
  • sieciowanie
EN
  • chitosan
  • biopolysaccharides
  • electrochemical capacitor
  • hydrogel electrolyte
  • crosslinking
Abstract

PL Celem niniejszej rozprawy doktorskiej było wykazanie skuteczności metod modyfikacji membran chitozanowych oraz określenie wpływu rodzaju modyfikatora i jego ilości na wybrane właściwości fizykochemiczne tychże materiałów. Ponadto za cel poboczny przyjęto wykazanie stosowalności wytworzonych membran chitozanowych w formie hydrożelu (2M Li2SO4) w kondensatorze elektrochemicznym. W ramach pracy wytworzono 43 modyfikowane membrany chitozanowe o różnym stężeniu czynnika modyfikującego (aldehyd glutarowy, alginian sodu, dialdehyd ftalowy, epichlorohydryna, formaldehyd, glioksal i kwas taninowy). Wytworzone materiały przebadano strukturalnie oraz określono ich stosowalność w kondensatorze podwójnej warstwy elektrycznej jako matryca elektrolitu hydrożelowego z 2M Li2SO4 jako fazą rozproszoną. W wyniku badań określono wyraźny wpływ rodzaju czynnika modyfikującego oraz jego stężenia w membranie na ich wybrane właściwości fizyko- i elektrochemiczne.

EN The aim of the doctoral dissertation was to determine the influence of the type and concentration of crosslinking agents on the physicochemical and electrochemical properties of modified chitosan membranes and to demonstrate the utility of them as a hydrogel electrolyte (2M Li2SO4) for electrochemical capacitors. In the first stage of research, seven chitosan modifiers were used (glutaraldehyde, sodium alginate, phthalic dialdehyde, epichlorohydrin, formaldehyde, glyoxal, tannic acid) and total of 43 modified chitosan-based membranes with different crosslinking agent concentration were prepared. In the second stage of research, the physicochemical properties of fabricated chitosan-based membranes were characterized by various research techniques and the hydrogel materials based on them were used as a quasi-solid state electrolyte for assembling symmetric EDLC test cells. The use of various experimental methods made it possible to determine the impact of type of modifying agent and its concentration within the chitosan-based membranes on their selected physico- and electrochemical properties.

Number of pages

240

OECD domain

life sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 2267

On-line catalog

to20230035

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Paweł Kulesza

Place

Warszawa, Polska

Date

18.10.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Izabela Ratajczak

Place

Poznań, Polska

Date

01.09.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

17.01.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.