Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Maciej Galiński

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

maciej.galinski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 10

PBN ID

1709657

ResearcherID

H-5377-2011

ORCID

0000-0002-0398-5760

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%