Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Ilościowa ocena wpływu zanieczyszczenia powietrza ze źródeł motoryzacyjnych na zdrowie mieszkańców Polski

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN Quantitative assessment of the impact of traffic-related air pollution on the health of Polish population

Language

polish

Keywords
PL
  • ocena wpływu na zdrowie
  • cząstki stałe PM10
  • ekologia transportu
  • koszt społeczny
EN
  • Health Impact Assessment
  • particulate matter PM10
  • ecology of transport
  • social cost
Abstract

PL Celem pracy jest ilościowa ocena wpływu zanieczyszczenia powietrza ze źródeł motoryzacyjnych na zdrowie mieszkańców Polski wraz z wyznaczeniem kosztu tego wpływu z perspektywy społecznej. W badaniach wykorzystano zagadnienia z trzech obszarów wiedzy: ekologii transportu, epidemiologii oraz ekonomii. Określono narażenie Polaków na zanieczyszczenie powietrza, oceniono udział źródeł motoryzacyjnych w imisji zanieczyszczeń, wykorzystano dane z badań epidemiologicznych oraz oszacowano koszt społeczny. Stwierdzono, że rocznie w Polsce ok. 42 tys. zgonów można przypisać zanieczyszczeniu powietrza, w tym ok. 9,7 tys. źródłom motoryzacyjnym. Ponadto zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do ok. 42,3 tys. hospitalizacji z powodu chorób układu naczyniowego (9,9 tys. ze źródeł motoryzacyjnych) i ok. 21,3 tys. z powodu chorób układu oddechowego (4,2 tys. z transportu drogowego). Całkowity koszt społeczny oszacowano na ok. 76,7 mld PLN, z czego ok. 17,7 mld PLN przypada na źródła motoryzacyjne.

EN The aim of the study is to quantify the impact of traffic-related air pollution on the health of Polish population and assess the cost of this impact from a social perspective. The study is based on three scientific areas: ecology of transport, epidemiology and economics. In the thesis exposure of Polish population to air pollution was determined, the fraction of traffic-related air pollution assessed, data from epidemiological studies applied and social cost calculated. It can be concluded that annually in Poland almost 42 thousand deaths can be attributed to air pollution, including 9.7 thousand due to automotive sources. Moreover, approx. 42.3 thousand hospitalizations due to cardiovascular diseases and nearly 21.3 thousand due to respiratory diseases are air pollution-attributable, of which 9.9 thousand and 4.2 thousand, respectively, can be considered as traffic-related. The total social cost was estimated at about 76.7 billion PLN, including automotive sources at 17.7 billion PLN.

Number of pages

166

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 1708

On-line catalog

to201580857

Comments

Rozprawa może zostać udostępniona dopiero od dnia 12.10.2025 r.

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Anna Janicka

Place

Wrocław, Polska

Date

20.11.2015

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Kazimierz Lejda

Place

Rzeszów, Polska

Date

19.11.2015

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

10.12.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: transport, w specjalności: ekologia transportu

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.