Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ilościowa ocena wpływu zanieczyszczenia powietrza ze źródeł motoryzacyjnych na zdrowie mieszkańców Polski

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Quantitative assessment of the impact of traffic-related air pollution on the health of Polish population

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ocena wpływu na zdrowie
  • cząstki stałe PM10
  • ekologia transportu
  • koszt społeczny
EN
  • Health Impact Assessment
  • particulate matter PM10
  • ecology of transport
  • social cost
Liczba stron

166

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1708

Katalog on-line

to201580857

Uwagi

Rozprawa może zostać udostępniona dopiero od dnia 12.10.2025 r.

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

archiwum

Pierwsza recenzja

Anna Janicka

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

20.11.2015

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Druga recenzja

Kazimierz Lejda

Miejsce

Rzeszów, Polska

Data

19.11.2015

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

10.12.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: transport, w specjalności: ekologia transportu