Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Introduction to bioaugmentation with microorganisms capable of degrading herbicides and herbicidal ionic liquids as a factor conducive to herbicide resistance spread

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Wstęp do bioaugmentacji mikroorganizmami zdolnymi do degradacji herbicydów i herbicydowych cieczy jonowych jako czynnika sprzyjającego rozprzestrzenianiu się oporności na herbicydy

Language

english

Keywords
EN
  • ionic liquids
  • herbicides
  • biodegradation
  • bioaugmentation
PL
  • ionic liquids
  • herbicydy
  • biodegradacja
  • bioaugmentacja
Abstract

EN The studies were focused on the environmental fate of herbicidal ionic liquids (HILs) and their ionic integrity, as well as the introductory aspects concerning bioaugmentation and its impact on possible acquirement of herbicidal resistance. The use of 13C-labelling has proven that surface-active cations and herbicidal anions in HILs are degraded separately and differently. Further studies revealed that cation’s hydrophobic properties do not translate into reduced mobility of an anion. Additionally, hydrophobic surface-active cations were toxic towards soil microorganisms and plants. The high sorption of cations was the limiting factor for bioaugmentation approach as they were not available for microbial degradation. Yet, impact of bioaugmentation was shown both by HILs’ increased mineralisation efficiencies and protective effect towards oxidative stress in plants. Finally, bioaugmentation significantly increased the genetic activity involved in the degradation of selected herbicides.

PL Przeprowadzone badania dotyczyły losów środowiskowych herbicydowych cieczy jonowych (HILs) i ich integralności jonowej, a także wstępnych kwestii odnoszących się do bioaugmentacji i jej wpływu na niezamierzone nabycie odporności herbicydowej. Wykorzystując znakowanie izotopowe 13C udowodniono, surfaktanty kationowe i aniony herbicydowe w HILs ulegają odrębnej i odmiennej degradacji. Wykazano, że właściwości hydrofobowe kationu nie przekładają się na zmniejszenie mobilności anionu. Dodatkowo, hydrofobowe surfaktanty kationowe były toksyczne dla mikroorganizmów glebowych i roślin. Wysoka sorpcja kationów była czynnikiem ograniczającym efektywność bioaugmentacji, ponieważ związki te były niedostępne dla mikroorganizmów. Jednakże, wpływ bioaugmentacji był widoczny w zwiększonej efektywności mineralizacji HILs oraz w działaniu ochronnym na stres oksydacyjny w roślinach. Ponadto, bioaugmentacja istotnie zwiększyła aktywność genetyczną związaną z degradacją wybranych herbicydów.

Number of pages

155

OECD domain

chemical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 2262

On-line catalog

to2023998764

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Małgorzata Barańska

Place

Łódź, Polska

Date

12.11.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Przemysław Bernat

Place

Łódź, Polska

Date

18.11.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Tomasz Płociniczak

Place

Katowice, Polska

Date

05.12.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

28.02.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.