Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski

PBN ID

1709671

ResearcherID

M-3439-2014

ORCID

0000-0002-2171-4913

Google Scholar

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5a6pZHXW1Sh1JK3DqAbtJTDrW6qaUGqvE82lA2CtDUN3p-z76yoXHyplL-AXFwrsyx07vjGfKNfSnO7byFYpYJbuGwC6tVS6cAs2cD1JMyE-kStbQ&user=yOYYGagAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (64)

Legenda:  Punktacja MNiSW Punktacja IF Indeksowane w WoS

Rozdziały (54)

Legenda:  Indeksowane w WoS