Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

lukasz.chrzanowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 37 16

ORCID

0000-0002-2171-4913

ResearcherID

M-3439-2014

Google Scholar

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5a6pZHXW1Sh1JK3DqAbtJTDrW6qaUGqvE82lA2CtDUN3p-z76yoXHyplL-AXFwrsyx07vjGfKNfSnO7byFYpYJbuGwC6tVS6cAs2cD1JMyE-kStbQ&user=yOYYGagAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (82)

Rozdziały (54)

Raporty (3)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (3)

Wyniki (5)