Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Optymalizacja parametrów i rozmieszczenia magazynów energii w sieciach dystrybucyjnych ze źródłami niestabilnymi

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Optimisation of parameters and deployment of energy storages in distribution networks with unstable sources

Language

polish

Keywords
PL
  • magazyny energii
  • odnawialne źródła energii
  • rozpływ mocy
  • optymalizacja wielokryterialna
  • przesyłowe straty mocy
EN
  • energy storage
  • renewable energy sources
  • power flow
  • multiobjective optimization
  • power line losses
Abstract

PL Tematyka rozprawy dot. problemu poprawy warunków pracy sieci elektroenergetycznej, po włączeniu w jej strukturę źródeł niespokojnych o dużych mocach, poprzez rozmieszczanie w węzłach systemu magazynów energii oraz dobór ich pojemności i metody zarządzania. Celem rozprawy jest sprawdzenie możliwości zastosowania metod optymalizacji wielokryterialnej do ustalenia optymalnych lokalizacji i pojemności magazynów energii w sieciach dystrybucyjnych 110 kV, minimalizujących wybrane kryteria. Badania prowadzono dla poznańskiego systemu elektroenergetycznego w formie obliczeń optymalizujących rozmieszczenia i pojemności magazynów energii w jego węzłach. Badania przeprowadzono dla wielu przypadków włączenia do wskazanej sieci źródeł niestabilnych o różnej mocy sumarycznej i o różnym ich rozdziale procentowym.

EN The subject of the dissertation refers to the issue of improvement of the operating conditions of the power grid, after incorporating high power intermittent sources into its structure, through the placement of energy storage systems in the nodes, and with appropriate selection of their capacity and management method. The aim of the dissertation is to check the possibility of the application of multi-criteria methods to determine the optimal locations and capacities of energy storages in 110 kV distribution networks, minimising the selected indicators related to the operation of the power grid. The relevant research was carried out for the Poznan power system (POSE) in the form of calculations optimising the locations and capacities of energy storages in its nodes. The research was conducted for many cases of incorporation of unstable sources into the indicated power grid - wind and PV sources with different total powers and different percentage distribution.

Number of pages

204

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

automation, electronics, electrical engineering and space technology

Signature of printed version

DrOIN 2256

On-line catalog

to2023500732

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Bernard Baron

Place

Opole, Polska

Date

12.12.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Sławomir Cieślik

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

19.12.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

28.03.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.