Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Metoda wdrażania proergonomicznych projektów w przedsiębiorstwach produkcyjnych w kontekście kultury bezpieczeństwa

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The method of implementing pro-ergonomic projects in manufacturing companies in the context of safety culture

Language

polish

Keywords
PL
  • makroergonomia
  • podejście proergonomiczne w zarządzaniu projektami
  • kultura bezpieczeństwa
EN
  • macroergonomics
  • proergonomic approach in project management
  • safety culture
Abstract

PL Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest problematyka wdrażania w przedsiębiorstwach produkcyjnych projektów proergonomicznych. Głównym celem rozprawy jest opracowanie metody wdrażania proergonomicznych projektów w przedsiębiorstwach produkcyjnych z uwzględnieniem możliwego oddziaływania tych wdrożeń na poziom kultury bezpieczeństwa w organizacji. Efektem realizacji rozprawy jest opracowanie metody wdrażania proergonomicznych projektów w przedsiębiorstwach produkcyjnych w kontekście kultury bezpieczeństwa na podstawie zidentyfikowanych, istotnych czynników wpływających na realizację takich projektów z sukcesem. Metoda stanowi sekwencję działań wykonywanych w zakresie planowania, organizowania, monitorowania oraz wdrażania wyników projektów proergonomicznych. Implementacja metody w przedsiębiorstwach produkcyjnych może sprzyjać skutecznemu i efektywnemu wdrażaniu projektów proergonomicznych podejmowanych w takich organizacjach.

EN The subject of the doctoral dissertation is the issue of implementing pro-ergonomic projects in production companies. The main purpose of the dissertation is to develop a method of implementing pro-ergonomic projects in manufacturing companies, taking into account the possible impact of these implementations on the level of safety culture in the organization. The result of the dissertation is the development of the method for implementing pro-ergonomic projects in manufacturing companies in the context of safety culture on the basis of identified, significant factors influencing the successful implementation of such projects. The method is a sequence of activities performed in the field of planning, organizing, monitoring and implementing the results of proergonomic projects. The use of the method in production companies may favor the effective and efficient implementation of pro-ergonomic projects undertaken in such organizations.

Number of pages

304

OECD domain

social sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2254

On-line catalog

to2023001859

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Katarzyna Jach

Place

Wrocław, Polska

Date

16.01.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jerzy Lewandowski

Place

Łódź, Polska

Date

22.12.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

29.03.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.