Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Polowo-obwodowa analiza zjawisk elektromagnetycznych w silniku elektrycznym o biegunach wpisywanych

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The Field-Circuit analysis of the electromagnetic phenomena in the written-pole electric motor

Language

polish

Keywords
PL
  • silniki elektryczne o biegunach wpisywanych
  • histereza magnetyczna
  • sprzężone zjawiska elektromagnetyczne
  • metoda elementów skończonych
EN
  • written pole motors
  • magnetic hysteresis
  • coupled electromagnetic phenomena
  • finite element method
Abstract

PL Celem rozprawy jest pogłębienie teorii i udoskonalenie metod analizy nieustalonych zjawisk elektromagnetycznych w silnikach elektrycznych o biegunach wpisywanych. W pracy przedstawiono modele matematyczne histerezy magnetycznej. Do odwzorowania przemagnesowania obrotowego wykorzystano modele Jilesa-Athertona, Hodgdona oraz model z funkcją eksponencjalną. Opracowany polowy model zjawisk elektromagnetycznych obejmuje równania opisujące wolnozmienne pole magnetyczne, właściwości histerezowe materiałów magnetycznie twardych, równania obwodów elektrycznych oraz równanie ruchu wirnika. Do sformułowania modelu dyskretnego zjawisk wykorzystano metodę elementów skończonych krawędziowych. Opracowano oprogramowanie do analizy zjawisk elektromagnetycznych w silnikach elektrycznych o biegunach wpisywanych. Zaprojektowano i zbudowano prototyp silnika. Badania laboratoryjne i symulacyjne potwierdziły przydatność oprogramowania do analizy i projektowania silnika elektrycnego o biegunach wpisywanych.

EN The aim of the doctor’s thesis is to deepen and improve theory of transient analysis electromagnetic phenomena in written-pole electric motors.It presents mathematical models of magnetic hysteresis for the analysis of electromagnetic phenomena. A model of rotation vector remagnetization has been elaborated and adapted to the modeling of isotropic and anisotropic magnetically hard materials. Models of Jiles-Atherton, Hodgdon and exponential function have been used to implement the hysteresis model. The model of written-pole motor includes equations describing magnetic field, hysteresis properties of magnetically hard materials, Kirchhoff's equations and rotor movement. The edge finite element method has been used to formulate a model of discrete phenomena. The software for the analysis of electromagnetic phenomena in these motors have been developed and prototype motor has been designed and built. The results of laboratory tests and motor simulations has been compared and summarized.

Number of pages

142

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

electrotechnology

Signature of printed version

DrOIN 1742

On-line catalog

to201680914

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marian Łukaniszyn

Place

Opole, Polska

Date

20.08.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Wiesław Łyskawiński

Place

Poznań, Polska

Date

28.09.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

08.12.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: elektrotechnika, w specjalności: maszyny elektryczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.