Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Polowo-obwodowa analiza zjawisk elektromagnetycznych w silniku elektrycznym o biegunach wpisywanych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The Field-Circuit analysis of the electromagnetic phenomena in the written-pole electric motor

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • silniki elektryczne o biegunach wpisywanych
  • histereza magnetyczna
  • sprzężone zjawiska elektromagnetyczne
  • metoda elementów skończonych
EN
  • written pole motors
  • magnetic hysteresis
  • coupled electromagnetic phenomena
  • finite element method
Liczba stron

142

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

elektrotechnika

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1742

Katalog on-line

to201680914

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Marian Łukaniszyn

Miejsce

Opole, Polska

Data

20.08.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Wiesław Łyskawiński

Miejsce

Poznań, Polska

Data

28.09.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

08.12.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: elektrotechnika, w specjalności: maszyny elektryczne