Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Nano- i mikrostruktury z udziałem biopolimerów: otrzymywanie, charakterystyka i praktyczne zastosowanie

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Nano- and microstructures with the use of biopolymers: preparation, characteristic and practical utility

Language

polish

Keywords
PL
  • sferyczne cząstki
  • lignina kraft
  • surfaktanty
  • mikrostruktury
EN
  • spherical particles
  • kraft lignin
  • surfactants
  • microstructures
Abstract

PL Nadrzędnym celem pracy doktorskiej było otrzymanie oraz charakterystyka sferycznych cząstek z udziałem ligniny kraft. Do ich syntezy zastosowano syntetyczne oraz naturalne surfaktanty, a także ciecze jonowe. Podczas prowadzenia badań sprawdzono jak czas mieszania, stosunek wagowy prekursorów, sposób przygotowania ligniny oraz pH środowiska reakcji mają wpływ na proces formowania się sferycznych cząstek. Zaproponowano najlepsze warunki procesowe, które umożliwiają utworzenie sferycznych struktur o dużej homogeniczności, wąskim zakresie wielkości cząstek, niskim indeksie polidyspersyjności, a także niewielkiej zdolności do tworzenia agregatów i aglomeratów. Każdy z materiałów został poddanych charakterystyce fizykochemicznej oraz mikrostrukturalnej, a następnie dla każdego z układów zostały zaproponowane możliwości zastosowań. Sferyczne cząstki mogą potencjalnie zostać wykorzystane jako nośniki substancji leczniczych, do usuwania szkodliwych jonów oraz substancji organicznych, a także do immobilizacji enzymów.

EN The main goal of the doctoral thesis was to obtain and characterize spherical particles, prepared with the use of kraft lignin. Synthetic and natural surfactants as well as ionic liquids were used for their synthesis. It was tested how the mixing time, weight ratio of precursors, the method of lignin preparation and the pH of the reaction medium affect the formation of spherical particles. The best process conditions have been presented to enable the formation of spherical structures with high homogeneity, a narrow particle size range, a low polydispersity index, and a low ability to form aggregates and agglomerates. Each of the materials was subjected to physicochemical and microstructural characteristics and then the possible application routes were proposed. Spherical particles can potentially be used as carriers of medicinal substances, to remove harmful ions and organic substances, and to immobilize enzymes.

Number of pages

294

OECD domain

life sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 2232/1; DrOIN 2232/2

On-line catalog

to2023998748

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Agnieszka Feliczak-Guzik

Place

Poznań, Polska

Date

09.01.2023

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Urszula Narkiewicz

Place

Szczecin, Polska

Date

27.02.2023

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Third review

Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik

Place

Łódź, Polska

Date

31.03.2023

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

16.05.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.