Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Badania i optymalizacja procesu zatężania wodnych roztworów pektyny techniką wymuszonej osmozy (FO)

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Research and optimization of the concentration process of water solutions of pectin using the forward osmosis technique

Language

polish

Keywords
PL
  • wymuszona osmoza
  • pektyna
  • fouling
  • optymalizacja
EN
  • forward osmosis
  • pectin
  • fouling
  • optimisation
Abstract

PL W rozprawie zaprezentowano wyniki badań nad procesem zatężania roztworów pektyny techniką wymuszonej osmozy (ang. forward osmosis, FO) oraz zaproponowano opis matematyczny procesu. Motywacją badań była chęć ograniczenia energochłonności i emisyjności produkcji pektyny, która głównie wynika z stosowania technik wyparnych do redukcji objętości ekstraktu z wytłoków jabłkowych. Na podstawie wykonanych analiz stwierdzono możliwość efektywnego zatężenia FO zarówno modelowych roztworów pektyny, jak i ekstraktów z wytłoków jabłkowych z zastosowaniem modułu płytowo-ramowego o odpowiednio dobranej grubości przestrzeni przymembranowej. Ponadto potwierdzono skuteczność stosowania metody wstecznego czyszczenia osmotycznego do usuwania warstwy foulingu z powierzchni membrany po procesie, co gwarantuje powtarzalność wyników. Pokazano, że model procesu opracowany w oparciu o wyniki zatężania FO modelowych roztworów pektyny w dobrym stopniu oddaje złożoność procesu dla ekstraktu z wytłoków jabłkowych.

EN The PhD thesis presents the results of research on the process of pectin solutions concentration using the forward osmosis (FO) technique and proposes a mathematical model of the process. The motivation for the research was the desire to reduce the energy-demand and emissivity of the pectin production method which results from the use of evaporation techniques to reduce the volume of extract from apple pomace. The possibility of efficient FO concentration of both model pectin solution and extract from apple pomace using a plate-frame membrane module with a proper thickness of the membrane space was confirmed. The effectiveness of the osmotic backflush to remove the fouling layer from the membrane surface and restore original membrane properties after the FO process was confirmed. It was also shown that the mathematical model of the FO process developed based on FO processes of model pectin solution results well reflects the complexity of the FO process of extract from apple pomace.

Number of pages

195

Scientific discipline (Law 2.0)

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 2237

On-line catalog

to2023998749

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Wojciech Białas

Place

Poznań, Polska

Date

21.04.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Małgorzata Kabsch-Korbutowicz

Place

Wrocław, Polska

Date

14.03.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Sylwia Mozia

Place

Szczecin, Polska

Date

17.04.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

13.06.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.