Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Elektrochemiczna redukcja tlenu w elektrolitach: wodnym i na bazie mieszanin DMSO-woda

Authors

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Electrochemical oxygen reduction in an aqueous electrolyte and in electrolytes based on DMSO-water mixtures

Language

polish

Keywords
PL
  • elektroredukcja tlenu
  • wirująca elektroda dyskowo-pierścieniowa
  • węgiel szklisty
  • dimetylosulfotlenek
  • kontrola dyfuzyjna
EN
  • oxygen electroreduction
  • rotating ring disk electrode
  • glassy carbon
  • dimethyl sulfoxide
  • diffusion control
Abstract

PL Praca prezentuje jaki wpływ na wyniki badań nad redukcją O2 uzyskiwane przy zastosowaniu wirującej elektrody dyskowo-pierścieniowej (RRDE) wywiera kinetyka utleniania H2O2. Potwierdzono, że w elektrolicie alkalicznym wodnym utlenianie H2O2 na pierścieniu platynowym pokrytym tlenkami przebiega w warunkach mieszanej kontroli dyfuzyjno-kinetycznej, podczas gdy teoria metody RRDE wymaga, aby reakcja ta była kontrolowana czysto dyfuzyjnie. Aby wyeliminować błąd wynikający z niepełnej kontroli dyfuzyjnej zaproponowano nową procedurę opartą o metodę Koutecký’ego-Levicha. Praca dotyczy także redukcji O2 w elektrolitach na bazie mieszanin dwuskładnikowych DMSO-woda. Stosując metodę wirującej elektrody dyskowej, wykazano, że bez dodatku DMSO redukcja O2 przy potencjale -1,5 V vs. Hg/HgO przebiega głównie jako proces dwuelektronowy (n=2,28 dla 400 rpm), natomiast w obecności 50 obj.% DMSO zaobserwowano zmianę charakteru procesu w kierunku pełnej czteroelektronowej redukcji (n=3,70 dla 400 rpm).

EN In this work, the impact of H2O2 oxidation kinetics on the results of O2 reduction studies performed using rotating ring-disk electrode (RRDE) is presented. It has been confirmed that in alkaline aqueous electrolyte H2O2 oxidation on oxide-covered Pt ring undergoes under mixed diffusion-kinetic control, whereas the theory of RRDE method requires the ring reaction to be purely controlled by diffusion. To eliminate the error triggered by such a deviation, novel procedure based on the Koutecký-Levich method has been proposed. This work concerns also O2 reduction in electrolytes based on DMSO-water binary mixtures. Using rotating disk electrode method, it has been demonstrated that in the absence of dimethyl sulfoxide, the oxygen electroreduction at -1.5 V vs. Hg/HgO proceeds mainly as a two-electron process (n = 2.28 at 400 rpm), whereas when DMSO constitutes 50 vol.% of the binary mixture, the shift towards complete four-electron reduction has been observed (n = 3.70 at 400 rpm).

Number of pages

163

Scientific discipline (Law 2.0)

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 2240

On-line catalog

to2023998763

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marcin Opałło

Place

Warszawa, Polska

Date

25.05.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Tadeusz Ossowski

Place

Gdańsk, Polska

Date

15.05.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Iwona A. Rutkowska

Place

Warszawa, Polska

Date

29.04.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

27.06.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.