Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

The Exploitation of Selected Environmental Bacteria in the Removal of 5-Nitrofuran Derivatives

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Wykorzystanie wybranych szczepów bakterii środowiskowych w usuwaniu pochodnych 5-nitrofuranu

Language

english

Keywords
EN
  • antibiotics
  • nitrofurantoin
  • biodegradation
  • transformation products
  • environmental bacteria
PL
  • antybiotyki
  • nitrofurantoina
  • biodegradacja
  • produkty biotransformacji
  • bakterie środowiskowe
Abstract

EN The purpose of this work is to explore the biodegradation of selected nitrofurans by bacteria and to understand how they affect the properties of environmental strains. Results are based on five full length research articles. The experiments performed were focused on the single strains and microbial communities in terms of their short-time and prolonged exposure to nitrofurantoin and furaltadone. Results revealed that environmental bacteria can use nitrofurantoin as a source of carbon and energy, however, this degradation leads to formation of stable transformation products, that affect the properties of cells. The possible nitrofurantoin contamination would influence the composition of aqueous microbial communities. In addition, prolonged exposure of strains to nitrofurans leads to modifications of cell structure and metabolism. These effects are strain specific. Dissertation has contributed to a better understanding of the environmental impact of nitrofurans and its intermediates.

PL Celem niniejszej dysertacji było zbadanie biodegradacji wybranych pochodnych nitrofuranu przez bakterie środowiskowe i zrozumienie, w jaki sposób antybiotyki te wpływają̨ na komórki bakteryjne. Wyniki zostały opublikowane w pięciu artykułach badawczych. Dotyczą̨ one badań z pojedynczymi szczepami oraz konsorcjami bakteryjnymi pod kątem ich krótko- i długotrwałej ekspozycji na wybrane pochodne nitrofuranu. Wykazano, że bakterie posiadają zdolność do wykorzystania nitrofurantoiny jako źródła węgla i energii, jednakże biodegradacja prowadzi do powstania stabilnych produktów pośrednich. W związku z tym, zanieczyszczenie środowiska naturalnego pochodnymi nitrofuranu może przyczyniać́ się̨ do zmian w mikrobiomie środowisk wodnych. Długotrwała ekspozycja szczepów na pochodne nitrofuranu prowadzi do istotnych modyfikacji struktury komórek i ich metabolizmu. Wyniki opisane w niniejszej pracy przyczyniają̨ się do lepszego zrozumienia wpływu nitrofuranów na środowisko.

Number of pages

207

Scientific discipline (Law 2.0)

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 2272

On-line catalog

to2023998766

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Anna Chrobok

Place

Gliwice, Polska

Date

04.06.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Piotr Przybylski

Place

Poznań, Polska

Date

02.06.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

04.07.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.