Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Ewa Kaczorek

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

ewa.kaczorek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 71

PBN ID

1485513

ResearcherID

M-3795-2014

ORCID

0000-0003-2478-4738

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (54)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (11)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS