Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Ewa Kaczorek

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

ewa.kaczorek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 71

ORCID

0000-0003-2478-4738

ResearcherID

M-3795-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (64)

Rozdziały (24)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)

Promotorstwo prac dyplomowych (74)

Recenzje prac dyplomowych (25)