Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Metodyka doskonalenia jakości procesów produkcyjnych w kontekście budowania konkurencyjności przedsiębiorstw sektora papierniczego

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Methodology for improving the quality of production processes in the context of building the competitiveness of paper production enterprises

Language

polish

Keywords
PL
  • doskonalenie jakości
  • konkurencyjność
  • proces produkcyjny
  • produkcja papieru
EN
  • quality improvement
  • competitiveness
  • production process
  • paper production
Abstract

PL Rozprawa doktorska dotyczy badania wpływu doskonalenia procesów produkcyjnych na budowanie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora papierniczego. Celem dysertacji było opracowanie sposobu postępowania dla uzyskania metodyki doskonalenia jakości procesów produkcyjnych sprzyjających konkurencyjności. Cel osiągnięto za pomocą następujących działań: ­
– analizy literatury z zakresu doskonalenia jakości, procesów produkcyjnych, konkurencyjności przedsiębiorstw, ­
– opracowania schematu produkcji przykładowego wyrobu z papieru, ­
– badań ilościowych przeprowadzonych za pomocą metody CAWI w 90 przedsiębiorstwach, ­
– badań jakościowych przeprowadzonych za pomocą eksperckiej weryfikacji badań własnych wśród specjalistów posiadających co najmniej 10-letnie doświadczenie na stanowisku zarządzającym w przedsiębiorstwie sektora papierniczego. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych oraz szczegółowej analizy statystycznej zaproponowano metodykę doskonalenia jakości procesów, która może przyczynić się do budowania i wzrostu konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw sektora papierniczego.

EN The doctoral thesis concerns the study of impact of improving production processes on building competitiveness of paper production enterprises. The objective of the doctoral dissertation was to elaborate a procedure of obtaining a methodology for quality improvement of production processes in context of building competitiveness of paper industry enterprises. The goal was achieved through the following actions: ­
– analysis of literature in field of quality management, production processes, improvement, competitiveness of enterprises, ­
– elaboration a diagram of chosen paper product,
– quantitative research carried out using the CAWI in 90 companies, ­
– qualitative research carried out by group of specialists with at least 10 years of experience in a management position in paper production enterprise. On the basis of the empirical researches and detailed statistical analysis, a methodology for quality process improvement was proposed. This may contribute to building and increasing the market competitiveness of enterprises in the paper sector.

Number of pages

283

Scientific discipline (Law 2.0)

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2271

On-line catalog

to2023001856

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Wiesław Danielak

Place

Zielona Góra, Polska

Date

05.06.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jerzy Lewandowski

Place

Łódź, Polska

Date

07.06.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

13.07.2023

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.