Processing may take a few seconds...

Phd student

mgr inż. Monika Konieczna

Organizational unit

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

monika.t.konieczna@doctorate.put.poznan.pl

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.