Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Zjawisko bąbelkowania w nowoczesnych układach izolacyjnych transformatorów energetycznych

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Bubble Effect in Modern Insulation Systems of Power Transformers

Language

polish

Keywords
PL
  • zjawisko bąbelkowania
  • transformatory mocy
  • izolacja wysokotemperaturowa
  • Nomex®
  • ester syntetyczny
EN
  • bubble effect
  • power transformers
  • high-temperature insulation
  • Nomex®
  • synthetic ester
Abstract

PL W ramach pracy przeprowadzono pomiary temperatury inicjacji zjawiska bąbelkowania (b.e.) wszystkich kombinacji trzech materiałów izolacyjnych stałych (celulozy, aramidu oraz materiału stanowiącego ich kompozyt) i dwóch ciekłych (oleju mineralnego i estru syntetycznego). Głównym celem badań było przeprowadzenie analizy porównawczej temperatury inicjacji b.e. między nowoczesną izolacją wysokotemperaturową Nomex® 910 (stanowiącą kompozyt celulozy i aramidu) a materiałami składających się na ten kompozyt. Główna teza pracy stanowiła, że temperatura inicjacji zjawiska bąbelkowania w złożonych układach izolacyjnych zależy w istotny sposób od polarności komponentów je tworzących. W rezultacie przeprowadzonych badań teza ta została potwierdzona. Na podstawie uzyskanych wyników badań opracowano równania pozwalające określić temperaturę inicjacji b.e. dla wszystkich zbadanych kombinacji. W ostatniej części pracy uzyskane wyniki badań skonfrontowano z wymaganiami normy IEC 60076-14.

EN During research, measurements of the bubble effect (b.e.) initiation temperature for all combinations of three solid insulating materials (cellulose, aramid and their composite material) and two insulating liquids (mineral oil and synthetic ester) were carried out. The main purpose of the research was to conduct a comparison of the b.e. initiation temperature between the modern high-temperature insulation Nomex® 910, and the materials from which this composite is built. The main thesis of the work states that the temperature of bubble effect initiation temperature in complex insulation systems depends significantly on the polarity of the components that make up this insulation. This thesis has been confirmed. Based on the obtained test results, equations used for assessing the bubble effect initiation temperature for all tested combinations were determined. In the last part of the work, the obtained test results were confronted with the requirements of the IEC 60076-14 standard.

Number of pages

120

Scientific discipline (Law 2.0)

environmental engineering, mining and energy

Signature of printed version

DrOIN 2279

On-line catalog

to2023011169

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Konstanty Marek Gawrylczyk

Place

Szczecin, Polska

Date

06.06.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Maciej Jaroszewski

Place

Wrocław, Polska

Date

25.06.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Paweł Rózga

Place

Łódź, Polska

Date

09.06.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

22.09.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynierii Środowiska, Górnictwa i Energetyki Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.