Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Investigation of subsurface microcracks causing premature failure in wind turbine gearbox bearings

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

PL Badanie mikropęknięć podpowierzchniowych powodujących przedwczesne zużycie łożysk przekładni turbiny wiatrowej

Language

english

Keywords
EN
  • wind turbine
  • Gearbox
  • bearing
  • subsurface
  • premature failure
PL
  • turbina wiatrowa
  • skrzynia biegów
  • łożysko
  • warstwa podpowierzchniowa
  • przedwczesna awaria
Abstract

EN This thesis studied the premature failure problem in wind turbine gearbox bearings, as it represents a real threat to the expansion of this technology to produce renewable energy. The damage initiates in the subsurface region as microcracks, propagates to a macro scale, and reaches the contact surface causing failure. The study pursued three scientific paths: 1. FEA simulation to determine the stress concentration at the inclusions' tips, 2. Subsurface microscopic investigation to evaluate the damage initiation roles of the following objects and parameters: microcracks (˂15µm), non-metallic inclusions (with their aspect ratios), voids, carbides, White Etching Cracks, White Etching Areas, maximum shear stress, Von-Mises stress, and traction force, and 3. Multiple criteria decision-making using Expert Choice software to indicate the most durable wind turbine gearbox bearing.

PL W ramach niniejszej pracy badano zagadnienie przedwczesnych uszkodzeń łożysk przekładni turbin wiatrowych, ponieważ stanowi to realne zagrożenie dla rozwoju tej gałęzi produkcji energii odnawialnej. Uszkodzenia rozpoczynają się w obszarze podpowierzchniowym jako mikropęknięcia, rozprzestrzeniają się w skali makro i docierają do powierzchni styku powodując uszkodzenie. W badaniu realizowano trzy ścieżki naukowe: 1. Symulacja MES w celu określenia koncentracji naprężeń na wierzchołkach wtrąceń 2. Podpowierzchniowe badanie mikroskopowe w celu oceny roli następujących obiektów i parametrów, które inicjują uszkodzenia: mikropęknięcia (˂15µm), wtrącenia niemetaliczne (wraz z ich współczynnikami kształtu), puste przestrzenie, węgliki, białe pęknięcia trawienia, białe obszary trawienia, maksymalne naprężenia ścinające, naprężenia von-Misesa i przenoszona siła 3. Wielokryterialne podejmowanie decyzji przy użyciu oprogramowania Expert Choice w celu wskazania najtrwalszego łożyska skrzyni biegów turbiny wiatrowej.

Number of pages

200

Scientific discipline (Law 2.0)

mechanical engineering

Signature of printed version

DrOIN 2282

On-line catalog

to202300473

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Grzegorz Budzik

Place

Rzeszów, Polska

Date

03.08.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Leon Kukiełka

Place

Koszalin, Polska

Date

06.07.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Monika Madej

Place

Kielce, Polska

Date

04.07.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

13.10.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.