Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Charakterystyka mieszania hydrauliczno-oscylacyjnego z wykorzystaniem metody analizy obrazu

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Language

polish

Keywords
PL
  • czas mieszania
  • mieszanie hydrauliczno-oscylacyjne
  • analiza obrazu
  • wnikanie masy
  • mieszanie nieustalone
EN
  • mixing time
  • hydraulic-oscillatory mixing
  • image processing
  • mass transfer
  • unsteady mixing
Abstract

PL Celem pracy doktorskiej jest analiza mieszania hydrauliczno-oscylacyjnego w mieszalniku, gdzie siłą napędową jest naprzemienna zmiana różnicy ciśnień między wewnętrzną i zewnętrzną komorą. Badania polegały na opracowaniu i dostosowaniu metody pomiaru stopnia wymieszania w mieszalniku, wymiany masy oraz zmian wysokości słupa cieczy w funkcji ciśnienia. Metoda pozwala na określenie zmian czasu mieszania w funkcji amplitudy oscylacji i liczby Reynoldsa. Podczas mieszania zaobserwowano występowanie struktur charakterystycznych dla mieszania laminarnego. Wyniki badań wskazują, że im mniejsza różnica ciśnień w komorze wewnętrznej i zewnętrznej, tym szybsze wymieszanie. Uzyskane wartości kLa dla mieszalnika hydraulicznego są mniejsze niż dla mieszalników strumieniowych typu airlift oraz mieszalników mechanicznych z nieustalonym ruchem mieszadła. Mieszalniki typu airlift oraz mechaniczne wymagają większej mocy jednostkowej, natomiast czas mieszania jest krótszy niż w mieszalniku hydraulicznym.

EN The aim of this dissertation is to analyze hydraulic-oscillatory mixing in a mixer in which an alternation of pressure changes between inner and outer compartments of the mixer is the driving force. The research involved the development and adaptation of a method for measuring changes of mixing in the mixer, mass transfer as well as changes in the height of the liquid level as a function of pressure. The method allows changes in mixing time to be determined as a function of oscillation amplitude and Reynolds number. Structures characteristic for laminar mixing were observed during mixing. Experimental results show that a smaller pressure difference between the inner and outer compartments causes faster mixing. The obtained kLa values for the hydraulic mixer are lower than the values for airlift type jet mixers and mechanical mixers with unsteady agitator motion. Airlift and mechanical mixers require a higher unitary power; however, the mixing time is shorter than in a hydraulic mixer.

Number of pages

186

Scientific discipline (Law 2.0)

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 2293

On-line catalog

to2023998817

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Roman Dyga

Place

Opole, Polska

Date

07.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Daniel Janecki

Place

Opole, Polska

Date

02.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Marian Kordas

Place

Szczecin, Polska

Date

04.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

24.10.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodnicznych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.