Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ modernizacji oczyszczalni ścieków na efektywność usuwania niejonowych związków powierzchniowo czynnych na przykładzie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Błoniu

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The influence of sewage treatment plant reconstruction on the efficiency of non-ionic surfactant removal (on the example of municipal treatment plant in Blonie)

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • etoksylaty
  • oczyszczalnia ścieków
  • pośrednia technika tensammetryczna
  • LC-MS
EN
  • ethoxylates
  • waste water treatment plant
  • indirect tensammetric technique
  • LC-MS
Liczba stron

126

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

nauki chemiczne

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1717

Katalog on-line

to201680906

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Marcin Frankowski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

14.05.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Marek Sozański

Miejsce

Poznań, Polska

Data

15.06.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

01.12.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: chemia, w specjalności: chemia środowiskowa