Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wykorzystanie odnawialnych źródeł i magazynów energii w stacjach ładowania autobusów elektrycznych

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The use of renewable sources and energy storage systems in electric bus charging stations

Language

polish

Keywords
PL
  • energetyka
  • elektromobilność
  • magazyny energii
EN
  • energy
  • electromobility
  • energy storage
Abstract

PL Stacje ładowania autobusów elektrycznych stanowią coraz bardziej istotny element infrastruktury elektroenergetycznej. Wiele miast w Polsce i na Świecie dąży do wprowadzenia bezemisyjnego transportu publicznego. Równoległy trendem jest dynamiczny rozwój inwestycji w odnawialne źródła oraz magazyny energii przyłączone do sieci dystrybucyjnej. W niniejszej pracy doktorskiej zbadano wykorzystanie hybrydowej jednostki wytwórczej (HJW) w postaci elektrowni fotowoltaicznej, wiatrowej i bateryjnego magazynu energii jako nadbudowy stacji ładowania autobusów elektrycznych. Na podstawie opracowanego modelu matematycznego, zamodelowano pracę różnych konfiguracji HJW na rzecz trzech, charakterystycznych profili pracy stacji ładowania. Biorąc pod uwagę wartości kryteriów oceny, uwzględniających aspekty niezawodnościowe, ekonomiczne oraz środowiskowe, wykonano rankingi oraz wskazano scenariusze Pareto-optymalne konfiguracji HJW, z wykorzystaniem analizy wielokryterialnej rozwiązań.

EN Electric bus charging stations are an increasingly important part of the electricity infrastructure. Many cities in Poland and around the world are aiming to introduce zero-emission public transportation. A parallel trend is the rapid development of investments in renewable sources and energy storage connected to the distribution grid. This dissertation studies the use of a hybrid generation unit (HGU) in the form of a photovoltaic, wind power plant and battery energy storage as additional structure for electric bus charging stations. Based on the developed mathematical model, the operation of different HGU configurations was modeled for three, characteristic profiles of charging station operation. Taking into account the values of the evaluation criteria, taking into account reliability, economic and environmental aspects, rankings were made and Pareto-optimal scenarios of HGU configurations were identified, using multi-criteria analysis of the solutions.

Number of pages

112

Scientific discipline (Law 2.0)

environmental engineering, mining and energy

Signature of printed version

DrOIN 2287

On-line catalog

to2023011168

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Andrzej Cichoń

Place

Opole, Polska

Date

28.07.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jerzy Szkutnik

Place

Częstochowa, Polska

Date

10.07.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

17.10.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynierii Środowiska, Górnictwa i Energetyki Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.