Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Architektura - migracje - tożsamość. Studium architektury szkieletowej historycznego regionu Colônia Santo Ângelo w Brazylii na tle XIX-wiecznej fali emigracyjnej z Pomorza Zachodniego

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Language

polish

Keywords
PL
  • architektura ryglowa
  • migracje
  • tożsamość
  • Pomorze Zachodnie
  • kolonizacja
EN
  • half-timbered architecture
  • migrations
  • identity
  • Western Pomerania
  • colonization
Abstract

PL Problematyka niemieckich kolonii w Ameryce Południowej jest w Europie mało znana. Również wątek architektury towarzyszącej niemieckojęzycznym kolonistom wymagał zbadania i opracowania. W pracy, poświęconej XIX-wiecznym emigracjom z Pomorza Zachodniego do Brazylii, przedstawiono fragment tego zjawiska. Badania obejmują studium przypadku historycznego regionu Colonia Santo Ângelo w stanie Rio Grande do Sul, gdzie w drugiej połowie XIX stulecia wyemigrowała grupa Pomorzan. Pochodzili oni ze wsi Łubowo [Lubow] oraz okolicznych miejscowości, obecnie w powiatach szczecineckim i drawskim w województwie zachodniopomorskim. Podstawowym celem dysertacji było udowodnienie istnienia drewnianych domów szkieletowych wzniesionych przez kolonistów w Brazylii oraz zdefiniowanie charakterystyki domu ryglowego z Kolonii Santo Ângelo. Ważnym zagadnieniem poruszonym w pracy jest stosunek migrantów i ich potomków do budynków wzniesionych w technice ryglowej, zachowanych w obszarze dawnej kolonii.

EN The issue of German colonies in South America is relatively little known in Europe. All the more, research and scientific studies on architecture accompanying the German-speaking colonists were required. In the dissertation on the 19th-century emigration from Western Pomerania to Brazil, a fragment of this phenomenon is presented. The research was based on a case study of the historical region of Colonia Santo Ângelo in the Rio Grande do Sul state, where a group of Pomeranians emigrated. They came mainly from the village of Łubowo [Lubow] and the surrounding area, currently in the West Pomeranian Province (Poland). The main purpose of the dissertation was to prove the existence of wooden frame houses erected by Pomeranian settlers in Brazil and to define the characteristics of the half-timbered house from Santo Ângelo Colony. The attitude of migrants and their descendants to wooden frame houses preserved within the area of the colony, is an important question raised in the thesis.

Number of pages

388

Scientific discipline (Law 2.0)

architecture and urban planning

Signature of printed version

DrOIN 2273/1, DrOIN 2273/2

On-line catalog

to202300462

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Anna Górka

Place

Gdańsk, Polska

Date

24.05.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Mateusz Gyurkovich

Place

Kraków, Polska

Date

31.05.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

23.10.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: projektowanie partycypacyjne, ochrona dziedzictwa, wizualizacje danych

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.