Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Struktura i właściwości żywic epoksydowych modyfikowanych metalosilseskwioksanami

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Structure and Properties of Epoxy Resin with Metallasilsesquioxanes

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
Liczba stron

119

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1715

Katalog on-line

to201680852

Uwagi

Przewód doktorski na starych zasadach – brak niektórych informacji

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

archiwum

Pierwsza recenzja

Marian Zaborski

Miejsce

Łódź, Polska

Data

03.11.2015

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Druga recenzja

Marian Żenkiewicz

Miejsce

Bydgoszcz, Polska

Data

19.10.2015

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

25.11.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budowy maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa, w specjalności: modyfikacja i przetwórstwo materiałów polimerowych