Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Danuta Matykiewicz

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

danuta.matykiewicz@put.poznan.pl

Telefon

61 647 58 58

ResearcherID

I-2150-2014

ORCID

0000-0002-6006-9689

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (44)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS