Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Danuta Matykiewicz

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

danuta.matykiewicz@put.poznan.pl

Telefon

61 647 58 58

ORCID

0000-0002-6006-9689

ResearcherID

I-2150-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (47)

Rozdziały (2)

Raporty (2)

Rozprawa doktorska