Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Odporność na przebicie płyty warstwowej z rdzeniem auksetycznym

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Impact resistance of a sandwich plate with auxetic core

Language

polish

Keywords
PL
  • auksetyki
  • płyty warstwowe
  • uderzenia
  • MES
EN
  • auxetics
  • sandwich plates
  • impact
  • FEM
Abstract

PL Praca jest poświęcona badaniom odporności płyty 3-warstwowej z rdzeniem auksetycznym na uderzenie pocisku skutkujące przebiciem konstrukcji. W pierwszej kolejności zasymulowane zostało przebicie płyt homogenicznych o różnych wartościach współczynnika Poissona. Następnie rozważane były płyty z rdze-niem anty-tetra-chiralnym, których odporność na przebicie porównano z tą określoną dla płyt nieauksetycznych z rdzeniem w postaci klasycznego plastra miodu. Ostatnią grupą badanych struktur były płyty z rdze-niem w postaci struktury 4-star. Uzyskane dla nich wyniki porównano z najbliższymi nieauksetycznymi odpowiednikami. Dokonano również doboru parametrów geometrycznych komórki jednostkowej struktury 4-star w celu minimalizacji współczynnika Poissona. Ostatnim etapem było przeprowadzenie testów fizycznych na płytach wytworzonych z żywicy techniką przyrostową. Jeden z tych eksperymentów został zasymulowany dla płyt aluminiowych.

EN The work focuses on the study of resistance of a 3-layered sandwich plate with an auxetic core to impact resulting in a puncture. The homogenous plate was analyzed first with different values of Poisson’s ratio. Then the plates with anti-tetra-chiral cores were considered and compared with non-auxetic plates having a hexagonal honeycomb core. The last group of tested structures included plates with cores composed of 4-star structures. Results obtained for them were compared with the ones obtained for their closest non-auxetic counterparts. In addition, the selection of geometric parameters of a unit cell of a 4-star structure was carried out to minimize Poisson’s ratio. The final stage of work involved physical testing of samples obtained from a resin using additive manufacturing. One of those experiments was simulated for aluminum plates.

Number of pages

113

Scientific discipline (Law 2.0)

mechanical engineering

Signature of printed version

DrOIN 2319

On-line catalog

to2024500743

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Jarosław Jędrysiak

Place

Łódź, Polska

Date

08.2023

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Tomasz Klekiel

Place

Zielona Góra, Polska

Date

03.09.2023

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Third review

Dariusz M. Perkowski

Place

Białystok, Polska

Date

04.09.2023

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

17.11.2023

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.