Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Właściwości magnetyczne holmu w stanach wzbudzonych

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Magnetic properties of holmium in excited states

Language

polish

Keywords
PL
  • holm
  • spektroskopia laserowa
  • struktura nadsubtelna
  • pierwiastki ziem rzadkich
  • materiały kwantowe
EN
  • holmium
  • laser spectroscopy
  • hyperfine structure
  • rare-earth elements
  • quantum materials
Abstract

PL W ramach pracy doktorskiej prezentowane są wyniki badań struktury nadsubtelnej atomu holmu, budzącego zainteresowanie w roli materiału kwantowego. Metodą spektroskopii laserowej, przeprowadzono identyfikację nowych poziomów elektronowych oraz pomiar stałych struktury nadsubtelnej i czynników gJ Landégo. Zidentyfikowano 62 nieznane dotąd poziomy elektronowe atomu holmu, wyznaczono dla nich wartości stałych struktury nadsubtelnej i przypisano wartości liczb kwantowych J. Ponadto, po raz pierwszy zmierzono wartości stałych struktury nadsubtelnej dla 27 znanych poziomów energetycznych. Na podstawie analizy struktury nadsubtelnej w zewnętrznym polu magnetycznym wyznaczono wartości czynników gJ Landégo dla 51 poziomów elektronowych atomu holmu. Przedstawione wyniki znacząco rozszerzają aktualny stan wiedzy na temat struktury subtelnej i nadsubtelnej atomu holmu, co może ułatwić laserowe chłodzenie i pułapkowanie a tym samym implementację badanego pierwiastka w roli materiału kwantowego.

EN The doctoral dissertation presents the results of research on the hyperfine structure of the holmium atom, which arouses interest as a quantum material. Using laser spectroscopy, new electronic levels were identified and hyperfine structure constants and Landé gJ factors were measured. The 62 hitherto unknown electronic levels of the holmium atom were identified, the hyperfine structure constants were determined for them and the J quantum numbers were assigned. Moreover, hyperfine structure constants were measured for the first time for 27 known energy levels. Based on the analysis of the hyperfine structure in the external magnetic field, the values of the Landé gJ factors were determined for 51 electron levels of the holmium atom.The presented results significantly extend the current state of knowledge about the fine and hyperfine structure of the holmium atom, which may facilitate laser cooling and trapping, and thus the implementation of the tested element as a quantum material.

Number of pages

120

Scientific discipline (Law 2.0)

materials engineering

Signature of printed version

DrOIN 2324

On-line catalog

to2024500737

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jerzy Kwela

Place

Gdańsk, Polska

Date

10.10.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Tomasz J. Wąsowicz

Place

Gdańsk, Polska

Date

04.10.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Ewa Pawelec

Place

Opole, Polska

Date

06.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

08.12.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.