Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Protection of Primary Users in High-Quality NC-OFDM-based Cognitive Radio

Authors

[ 1 ] Katedra Radiokomunikacji, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Radiokomunikacji, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Ochrona użytkowników pierwotnych w systemie radia kognitywnego wysokiej jakości z wykorzystaniem techniki NC-OFDM

Language

english

Keywords
EN
  • cognitive radio
  • NC-OFDM
  • spectrum shaping
  • synchronization
PL
  • radio kognitywne
  • NC-OFDM
  • kształtowanie widma
  • synchronizacja
Abstract

EN The increasing demand for fast and reliable mobile data services requires new, efficient radio communication technologies to be introduced in the near future, as well as the access to new and broader radio frequency bands. While most of the usable spectrum is licensed, the results of the world-wide spectrum measurement campaigns show significant spectrum underutilization. The Cognitive Radio (CR) concept exploits the idea of opportunistic access and aggregation of the temporarily unused frequency bands. A multicarrier technique that is particularly suited for this concept is the Non-contiguous Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (NC-OFDM). This dissertation presents algorithmic enablers for assuring high-quality signal transmission and reception in an NC-OFDM-based CR system, and, in the same time, for protecting the licensed systems, called Primary Users (in particular those operating in adjacent frequency bands) from harmful CR-originated interference.

PL Wzrastające zapotrzebowanie na bezprzewodową transmisję danych będzie wymagało wprowadzenia w nieodległej przyszłości nowych, efektywnych technologii radiokomunikacji ruchomej. Podczas gdy większość użytecznych zasobów widmowych jest licencjonowana, wyniki pomiarów widma elektromagnetycznego świadczą o niskiej zajętości widma. Radio kognitywne wykorzystuje zasadę oportunistycznego dostępu do czasowo wolnych pasm częstotliwości. Technologia uważana za szczególnie przydatną w tym scenariuszu to modulacja wielu (niekoniecznie przyległych) podnośnych NC-OFDM (ang. Non-contiguous Orthogonal Frequency-Division Multiplexing). Niniejsza rozprawa prezentuje nowe algorytmy zapewniające wysoką jakość transmisji w systemie radia kognitywnego opartego na modulacji NC-OFDM przy zapewnieniu ochrony użytkowników licencjonowanych używających odrębnych zasobów częstotliwościowych, tzw. użytkowników pierwotnych PU (ang. Primary User), przed interferencją pochodzącą od terminali radia kognitywnego.

Number of pages

216

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

telecommunications

Signature of printed version

DrOIN 1805

On-line catalog

to20179026

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Piotr Gajewski

Place

Warszawa, Polska

Date

02.09.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Lajos Hanzo

Place

Southampton, Wielka Brytania

Date

02.09.2015

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

24.11.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: radiokomunikacja

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.