Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Restricted Boltzmann Machine as a binary image descriptors processor and its application in a mobile robot for scene recognition

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Ograniczona maszyna Boltzmanna jako procesor binarnych deskryptorów obrazu oraz jej aplikacja w robocie mobilnym do celów przetwarzania wizji

Language

english

Keywords
EN
  • restricted Boltzmann machine
  • image descriptors
  • image processing
  • neural networks
  • vision in mobile robots
PL
  • ograniczona maszyna Boltzmanna
  • binarne deskryptory obrazu
  • przetwarzanie obrazu
  • sieci neuronowe
  • wizja robotów mobilnych
Abstract

EN In this disseration a novel method of image preprocessing for classification purposes was proposed. This method is based on an unsupervised inferring local image features with the use of binary desciptors and Restricted Boltzmann Machine. Such an approach allows for higher classification quality metrics in cases where the number of labeled training data is limited, as well as for certain types of image distortions. Additionally, this method may be applied to reduce the overall complexity of classification pipelines. The effectiveness of the proposed approach has been experimentally demonstrated using commonly known image datasets. The implementation of this solution has also been transferred to a vision system of a two-wheeled mobile robot, demonstrating its better effectiveness when compared to conventional methods that do not utilize the proposed preprocessing.

PL W rozprawie przedstawiono nową metodę wstępnego przetwarzania obrazów w celu ich klasyfikacji. Metoda ta opiera się na nienadzorowanym wyszukiwaniu lokalnych wzorców obrazowych przy pomocy deskryptorów binarnych oraz ograniczonych maszyn Boltzmanna. Dzięki takiemu podejściu można uzyskać wyższe wskaźniki jakości klasyfikacji w przypadkach kiedy liczba oznakowanych danych uczących jest ograniczona jak i również dla pewnej klasy zakłóceń obrazów. Ponadto dzięki tej metodzie możliwa jest redukcja całkowitej złożoności systemów klasyfikacji. Skuteczność proponowanego podejścia została wykazana eksperymentalnie przy pomocy powszechnie używanych zbiorów obrazów. Implementacja rozwiązania została przeniesiona również na system wizyjny dwukołowego robota mobilnego wykazując jednocześnie jej wyższą skuteczność w porównaniu do konwencjonalnych metod nieużywających zaproponowanego przetwarzania wstępnego.

Number of pages

207

Scientific discipline (Law 2.0)

automation, electronics, electrical engineering and space technology

Signature of printed version

DrOIN 2321

On-line catalog

to2024015171

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Grzegorz Granosik

Place

Łódź, Polska

Date

20.10.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Bogdan Kwolek

Date

12.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Krzysztof Okarma

Place

Szczecin, Polska

Date

09.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

19.12.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.