Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Prediction techniques for compression of multiview video acquired using systems with various camera arrangements

Authors

[ 1 ] Instytut Telekomunikacji Multimedialnej, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Telekomunikacji Multimedialnej, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Telekomunikacji Multimedialnej, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Techniki predykcji dla kompresji wizji wielowidokowej rejestrowanej za pomocą systemów o różnym rozmieszczeniu kamer

Language

english

Keywords
EN
  • video compression
  • multiview video
  • HEVC
PL
  • kompresja wizji
  • wizja wielowidokowa
  • HEVC
Abstract

EN The dissertation presents the author’s research on novel inter-view prediction techniques for compression of multiview video acquired using systems with various camera arrangements. First, the author proposes a novel rectification method for multiview video acquired by cameras distributed roughly on a circle. Then, the author modifies the inter-view prediction of 3D HEVC to efficiently compress such rectified video. According to the results of experimental evaluation, the proposal is both faster and more efficient than the state-of-the-art 3D-HEVC. In the second part of the dissertation, the author presents a novel application of Screen Content Coding (SCC) for compression of frame-compatible multiview video. The author also presents a set of modifications to better adapt SCC to the new application. Experimental evaluation shows that the author’s approach provides virtually the same compression efficiency and encoding time as MV-HEVC, both in the coding of stereoscopic and multiview video.

PL Rozprawa prezentuje przeprowadzone badania w kierunku oryginalnych technik predykcji dla kompresji wizji wielowidokowej zarejestrowanej systemami o różnym rozmieszczeniu kamer. W pierwszej kolejności autor proponuje oryginalną metodę rektyfikacji wizji wielowidokowej rejestrowanej za pomocą kamer rozmieszczonych w przybliżeniu na okręgu. Następnie autor modyfikuje predykcję międzywidokową w 3D-HEVC dla efektywnej kompresji tak zrektyfikowanej wizji. Wyniki oceny eksperymentalnej pokazują, że proponowana metoda jest szybsza i bardziej efektywna niż 3D-HEVC. W drugiej części rozprawy autor prezentuje nowe zastosowanie techniki Screen Content Coding (SCC) w kompresji wizji wielowidokowej zgodnej ramkowo. Autor przedstawia także szereg modyfikacji adaptujących SCC do nowego zastosowania. Ocena eksperymentalna pokazuje, że zaproponowana metoda jest równie efektywna jak MV HEVC z punktu widzenia poziomu kompresji i czasu kodowania, zarówno dla kodowania wizji stereoskopowej, jak i wielowidokowej.

Number of pages

152

Scientific discipline (Law 2.0)

information and communication technology

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Adrian Munteanu

Place

Brussels, Belgium

Date

05.10.2023

Language

english

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Paweł Strumiłło

Place

Łódź, Poland

Date

16.08.2023

Language

english

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Poland

Date of defense

12.01.2024

Unit granting title

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.