Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Uwarunkowania decyzji biznesowych wpływające na rentowność sprzedaży w przedsiębiorstwach logistycznych

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN Conditions of business decisions affecting sales profitability in logistics companies

Language

polish

Keywords
PL
  • uwarunkowania decyzji biznesowych
  • decyzje biznesowe
  • skuteczność decyzji biznesowych
  • proces podejmowania decyzji
EN
  • conditions of business decisions
  • business decisions
  • effectiveness of business decisions
  • decision making process
Abstract

PL Wysoka dynamika zmian rynkowych, warunków funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa wymaga od zarządzających podejmowania skutecznych decyzji biznesowych. W literaturze przedmiotu omawianych jest wiele czynników mających wpływ na proces podejmowania decyzji biznesowych. Każdy z czynników jest analizowany z osobna. Podkreślana jest również złożoność samego procesu podejmowania decyzji, co powoduje, że analizy jednowymiarowe są dużym uproszczeniem w stosunku do rzeczywistości w kontekście potrzeb współczesnych menadżerów. Brak kompleksowych opracowań na temat zbioru uwarunkowań decyzji podejmowanych w organizacjach stanowi lukę badawczą, która zainspirowała autorkę pracy do podjęcia prac nad identyfikacją uwarunkowań skutecznych decyzji biznesowych.

EN The high dynamics of market changes and the operating conditions of a modern enterprise require managers to make effective business decisions. The literature on the subject identifies many factors that influence the business decision-making process. On the one hand each factor is analyzed separately. On the other hand, the complexity of the decision-making process is emphasized. Thas it means that one-dimensional analyzes are a great simplification of reality in the contecst of the modern managers needs. The lack of comprehensive studies on the set of conditions of decisions made in organizations is a research gap that inspired the author to work on identifying the conditions of effective business decisions.

Number of pages

301

Scientific discipline (Law 2.0)

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2336

On-line catalog

to2024500748

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Mariusz Jedliński

Place

Szczecin, Polska

Date

21.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Maciej Urbaniak

Place

Łódź, Polska

Date

05.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

14.12.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.