Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Impact of Intellectual Capital on Opportunity Recognition in SME’S of Pakistan

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Wpływ kapitału intelektualnego na rozpoznawanie okazji w pakistańskich MŚP

Language

english

Keywords
EN
  • Intellectual Capital (IC)
  • Small and Medium Enterprises (SMEs) and Opportunity Recognition (OR)
PL
  • Kapitał intelektualny (IC)
  • małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz rozpoznawanie szans (OR)
Abstract

EN Intellectual capital plays in business competitive advantage and performance in both developing and established economies. Intellectual Capital refers to human capital, customer capital, and structural capital. Additionally, research has been conducted to investigate both the direct and indirect effects of IC on performance. In spite of this, it is not quite clear "how each dimension of IC; human capital, customer capital, and structural capital contributes to SMEs efficiency". This is because the indirect influence that IC has on performance. The investigation has made a contribution to the current body of information on Intellectual Capital Theory as a result of this research, which is a step in the right direction toward advancing the theory. The research has improved the theoretical knowledge of how intellectual capital improves the capability of small and medium-sized enterprises (SMEs) to recognize and capitalize on opportunities. Specifically, the research has done this by experimentally confirming the links between human, structural, and relational capital with opportunity recognition in SMEs.

PL Kapitał intelektualny odgrywa rolę w przewadze konkurencyjnej i wynikach przedsiębiorstw zarówno w gospodarkach rozwijających się, jak i ugruntowanych. Kapitał intelektualny odnosi się do kapitału ludzkiego, kapitału klienta i kapitału strukturalnego. Ponadto przeprowadzono badania w celu zbadania zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego wpływu układu scalonego na wydajność. Mimo to nie jest całkiem jasne, „w jaki sposób każdy wymiar IC: kapitał ludzki, kapitał klientów i kapitał strukturalny przyczynia się do efektywności MŚP”. Dzieje się tak ze względu na pośredni wpływ układu scalonego na wydajność. Wynikiem tych badań jest wkład w bieżący zbiór informacji na temat teorii kapitału intelektualnego, co stanowi krok we właściwym kierunku w kierunku udoskonalenia tej teorii. Badanie poszerzyło wiedzę teoretyczną na temat tego, jak kapitał intelektualny poprawia zdolność małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do rozpoznawania i wykorzystywania szans. W szczególności badanie dokonało tego poprzez eksperymentalne potwierdzenie powiązań między kapitałem ludzkim, strukturalnym i relacyjnym a rozpoznawaniem szans w MŚP.

Number of pages

141

Scientific discipline (Law 2.0)

management and quality studies

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Katarzyna Rostek

Place

Warszawa, Polska

Date

27.11.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Anna Zgrzywa-Ziemak

Place

Wrocław, Poland

Date

19.11.2023

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

15.01.2024

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.