Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Preparation and characterization of two-dimensional surface alloys of rare earth metals on Pt (111)

Authors

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Wytworzenie i charakteryzacja dwuwymiarowych stopów powierzchniowych metali ziem rzadkich na Pt(111)

Language

english

Keywords
EN
  • surface alloys
  • rare earth metals
  • magnetism
  • scanning tunneling microscopy
  • x-ray magnetic circular dichroism
PL
  • stopy powierzchniowe
  • metale ziem rzadkich
  • magnetyzm
  • skaningowa mikroskopia tunelowa
  • magnetyczny dichroizm kołowy
Abstract

EN Surface alloys are of great importance in the development of modern technologies such as modern electronics (spintronics and molecular electronics) or the energy industry. In this dissertation, I have investigated two surface alloys systems of rare earth metal with platinum to address their structural, electronic, and magnetic properties. The mentioned systems form two types of surface alloys with the stoichiometry rare earth metal-Pt2 and rare earth metal-Pt5. In the case of the Gd-Pt system, both types coexist, while the Dy-Pt system forms only DyPt2. All surface alloys exhibit long-range and short-range orders which makes them ideal substrates for the templated growth of molecular devices or dense-packed nanodot networks. Depending on the stoichiometry and termination layer, they also differ in reactivity and electronic and magnetic properties. The properties of these surface alloys rely not only on the chosen rare earth metal but also on the number of surface alloy layers.

PL Stopy powierzchniowe mają istotne znaczenie dla rozwoju nowoczesnych technologii, takich jak elektronika (spintronika i elektronika molekularna) czy energetyka. W przedstawionej rozprawie zbadałam dwa układy stopów powierzchniowych metali ziem rzadkich z platyną, aby określić ich właściwości strukturalne, elektronowe i magnetyczne. Systemy te tworzą dwa typy stopów o stechiometrii metal ziem rzadkich – Pt2 i metal ziem rzadkich – Pt5. W przypadku układu Gd-Pt oba typy stopów współistnieją, natomiast układ Dy-Pt tworzy jedynie typ DyPt2. Zbadane stopy powierzchniowe wykazują uporządkowanie dalekiego i krótkiego zasięgu, co czyni je dobrymi podłożami do wzrostu urządzeń molekularnych lub gęsto upakowanych sieci nanostruktur. W zależności od stechiometrii i warstwy terminującej różnią się one reaktywnością, właściwościami elektronowymi i magnetycznymi. Co więcej, na właściwości tych stopów powierzchniowych ma wpływ nie tylko wybrany metal ziem rzadkich, ale także liczba warstw stopu.

Number of pages

144

Scientific discipline (Law 2.0)

materials engineering

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Grażyna Antczak

Place

Wrocław, Polska

Date

30.12.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Paweł Kowalczyk

Place

Łódź, Polska

Date

08.01.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Feliks Stobiecki

Place

Poznań, Polska

Date

07.12.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Poland

Date of defense

01.03.2024

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.