Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Wojciech Koczorowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Fizyki

E-mail

wojciech.koczorowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 30

PBN ID

1701406

ResearcherID

H-1553-2014

ORCID

0000-0002-9139-4513

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=2uLUGDQAAAAJ&hl=en

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (22)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS