Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Przetwarzanie zbiorów przestrzennych zapytań eksploracyjnych w środowiskach z ograniczonym rozmiarem pamięci operacyjnej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Processing of Spatial Data Mining Query Sets in Environments with Limited Memory

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • eksploracja danych
  • kolokacje przestrzenne
  • zbiory zapytań eksploracyjnych
  • ograniczona pamięć
  • procesory kart graficznych
EN
  • data mining
  • collocation patterns
  • data mining queries
  • limited memory
  • GPU
Liczba stron

248

Dziedzina wg OECD

nauki o komputerach i informatyka

Dyscyplina wg KBN

informatyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1733

Katalog on-line

to201680898

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Przemysław Kazienko

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

15.09.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Marzena Kryszkiewicz

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

02.09.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

16.11.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: informatyka, w specjalności: eksploracja danych