Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Badania cienkościennych słupów ceowych o niestandardowych przekrojach poprzecznych

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Research on thin-walled channel columns with non-standard cross-sections

Language

polish

Keywords
PL
  • ściskanie
  • wyboczenie
  • struktury cienkościenne
  • analizy numeryczne
  • badania doświadczalne
EN
  • compression
  • buckling
  • thin-walled structures
  • numerical analysis
  • experimental studies
Abstract

PL Konstrukcje cienkościenne zyskują coraz większą popularność wśród projektantów i konstruktorów ze względu na ich wysoką wytrzymałość przy jednocześnie niskiej masie. Niniejsza praca poświęcona jest badaniu wytrzymałości oraz odporności na utratę stateczności cienkościennych słupów ceowych o niestandardowym kształcie przekroju poprzecznego. Przeprowadzono badania doświadczalne, metodą optyczną oraz metodą tensometryczną. Wykonane zostały obliczenia analityczne wg procedury zawartej w normie Eurokod 3. Ponadto przedstawiono analizy numeryczne metodą elementów skończonych oraz metodą pasm skończonych. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że modyfikacje kształtu przekroi poprzecznych powodują wzrost wartości sił krytycznych oraz sił maksymalnych.

EN Thin-walled structures are gaining popularity among designers and builders due to their high strength while being lightweight. The present work is devoted to the study of the strength and resistance to loss of stability of thin-walled channel columns with a non-standard cross-sectional shape. Experimental, optical and strain gauge tests were carried out. Analytical calculations were performed according to the procedure in Eurocode 3. In addition, numerical analyses were presented using the finite element method and the finite strip method. Based on the analyses, it was found that modifications to the shape of the cross sections cause an increase in the values of critical forces and maximum forces.

Number of pages

123

Scientific discipline (Law 2.0)

mechanical engineering

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Maria Kotełko

Place

Łódź, Polska

Date

15.01.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Marcin Kujawa

Place

Gdańsk, Polska

Date

23.01.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Andrzej Teter

Place

Lublin, Polska

Date

30.11.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

19.04.2024

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.