Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Sposób precyzyjnego kształtowania powierzchni kostnych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN A method of precise shaping of bone surfaces

Language

polish

Keywords
PL
  • powierzchnia kości
  • obróbka precyzyjna
  • model skrawania
  • projektowanie narzędzi
EN
  • bone surface
  • precision machining
  • cutting model
  • tool design
Abstract

PL Zakres pracy doktorskiej obejmuje: badania kształtowania powierzchni kostnych narzędziami o różnej geometrii ostrzy, opracowanie modeli analitycznych i numerycznych procesu obróbki tkanki kostnej oraz zaprojektowanie prototypu narzędzia do obróbki wyrostków kolczystych. Badania eksperymentalne obejmowały obróbkę zwierzęcej tkanki kostnej trzema metodami: skrawania ortogonalnego, pojedynczym ziarnem i zespołem ziaren ściernych. Analizowano mechanizm skrawania, emisję akustyczną, morfologię wiórów, propagację pęknięć, siłę skrawania, stan naprężenia, współczynnik tarcia, energię i odporność na pękanie oraz przewodność cieplną. Wyniki wykazały, że struktura anizotropowa i głębokość skrawania mają największy wpływ na proces. Stworzono modele numeryczne opisujące skrawanie tkanki kostnej. Badania umożliwiły opracowanie systemu kształtowania powierzchni kostnych opartego na obróbce ściernej, który zapewnia powtarzalność topografii, stabilność procesu i kontrolę. Opracowano prototypy narzędzi do leczenia choroby Baastrupa, które pomyślnie przeszły testy użytkowania i wydajności.

EN The scope of the doctoral thesis includes studies on bone surface shaping using tools with various cutting-edge geometries, the development of analytical and numerical models of the bone tissue machining process, and the design of a prototype tool for machining spinous processes. The experimental research involved the machining of animal bone tissue using three methods: orthogonal cutting, single-grain cutting, and multi-grain abrasive cutting. The analyses focused on cutting mechanisms, acoustic emission, chip morphology, crack propagation, cutting force, stress state, friction coefficient, energy and fracture resistance, and thermal conductivity. The results showed that anisotropic structure and cutting depth have the greatest impact on the process. Numerical models describing the machining of compact bone tissue were created. The research enabled the development of a bone surface shaping system based on abrasive machining, ensuring repeatable surface topography, process stability, and control. Prototypes of tools for treating Baastrup's disease were developed and successfully passed usability and performance tests.

Number of pages

168

Scientific discipline (Law 2.0)

mechanical engineering

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Grzegorz Budzik

Place

Rzeszów, Polska

Date

29.12.2023

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Marcin Gołąbczak

Place

Łódź, Polska

Date

31.03.2024

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Third review

Wojciech Wolański

Place

Zabrze, Polska

Date

05.01.2024

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

14.06.2024

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.