Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Innowacyjne zastosowania nanomateriałów węglowych w tłokowych silnikach spalinowych

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN The Innovative Applications of Carbon Nanomaterials in the Internal Combustion Engines

Language

polish

Keywords
PL
  • nanorurki węglowe
  • tarcie
  • przeciwzużyciowe
EN
  • carbon nanotubes
  • friction
  • anti-wear
Abstract

PL Nanomateriały węglowe cechują się szeregiem unikalnych cech fizycznych i chemicznych, które uzasadniają podjęcie prób ich zastosowania w konstrukcjach mechanicznych. Nanorurki węglowe (ang.: Carbon Nanotubes, CNTs) i grafen stosunkowo niedawno zaczeto wytwarzac na skale wiekszą niż laboratoryjna, otwierając drogę do badań aplikacyjnych, przy czym badania te w dużej mierze mają nadal charakter pionierski. Niniejszą pracę otwiera analiza problemów związanych z tarciem oraz spalaniem paliw, są to obszary, w których można oczekiwać znaczących korzyści wynikających z zastosowania CNTs. Wybór tych obszarów zastosowań CNTs dokonany został z uwzględnieniem ograniczeń wynikających przede wszystkim z oddziaływania CNTs na środowisko i zdrowie człowieka. W odrębnym rozdziale przedstawiono przegląd literatury w tym zakresie oraz wyniki własnych badań dowodzących tego, że CNTs znajdują się w powietrzu w mieszkaniach, gdzie używane są kuchenki gazowe.

EN Carbon nanomaterials show a variety of unique physical and chemical properties, thus research on their potential mechanical applications is justified. Advancements in carbon nanomaterials technology and manufacturing processes as observed in recent years have allowed for large-scale production of carbon nanotube (CNTs) and graphene, thus opening up research into various possible applications. Nevertheless, the field of research on CNTs in mechanical engineering is still pioneering. The starting point for this thesis is an analysis of friction and fuel combustion and the possible engineering breakthroughs using CNTs applications. These applications were chosen based on the possible harmful impacts that CNTs might have on the environment and on human health. A separate chapter of the thesis also includes a literature review and a self-conducted research report; the presence of airborne CNTs from a gas stove in a living space is also documented.

Number of pages

98

Scientific discipline (Law 2.0)

civil engineering, geodesy and transport

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Przemysław Ledwoń

Place

Gliwice, Polska

Date

24.05.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Kazimierz Paprocki

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

15.05.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Dariusz Pyza

Place

Warszawa, Polska

Date

24.05.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

01.07.2024

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.