Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Automatyzacja procesu interpretacji wyników optymalizacji topologicznej

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Automation of the interpretation process of topology optimization results

Language

polish

Keywords
PL
  • optymalizacja topologiczna
  • zautomatyzowany system
  • CAD
  • struktury 3D
  • interpretacja wyników
EN
  • topology optimization
  • automated system
  • CAD
  • 3D structures
  • results interpretation
Abstract

PL W rozprawie doktorskiej, zaprezentowano metodę pozwalającą na tytułową automatyzację interpretacji wyników optymalizacji topologicznej. Opracowany algorytm opiera się na operacjach Boolean. W ramach pracy algorytmu definiowane są otwory przelotowe, następnie otwory nieprzelotowe, a na końcu szablony geometrii. Dla każdego otworu zostaje wykorzystana operacja CAD Wyciągnięcie wycięcia. Odtworzenie modelu w środowisku CAD zostało wykonane za pomocą makro do programu SolidWorks. Finalna geometria charakteryzuję się dostępem do drzewa operacji CAD, dzięki czemu można wygodnie modyfikować wynik optymalizacji topologicznej. Omawiana metoda została przetestowana na 14 przykładach. Wyniki zostały sprawdzone pod względem charakterystyki: geometrii kształtów, masy modeli, własności wytrzymałościowych oraz bezwładności. W przypadku 5 modeli uzyskano bardzo wysokie wartości zredukowanych naprężeń σ o przyroście powyżej 250% każdy. Po zmodyfikowaniu tych geometrii, z wykorzystaniem dostępu do drzewa operacji wartości naprężeń σ zostały zredukowane do wartości zbliżonych w bezpośrednich wynikach optymalizacji topologicznej.

EN In the dissertation, a method that allows automation of topology optimization results interpretation was presented. The developed algorithm is based on Boolean operations. As part of the algorithm’s work, through holes are defined, then blind holes, and lastly are geometry patterns. For every single hole extruded cut CAD operation is used. The model recreation in the CAD environment was performed, with the help of a macro written to the SolidWorks software. The final geometry is characterized by access to the CAD operation tree, which allows to process of comfortable modification of the transferred topology optimization result. The discussed method was benchmarked on the 14 examples. The results were tested regarding a few characteristics: geometry shape, model mass, mechanical properties, and inertial characteristics. In the case of the 5 models, there was an accumulation of very high values of reduced stresses σ with growth above 250% each. After modification of these geometries, by using the access to the operation tree, values of the stresses were drastically reduced to values almost equal to the direct results of topology optimization.

Number of pages

131

Scientific discipline (Law 2.0)

mechanical engineering

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Dariusz Bojczuk

Place

Kielce, Polska

Date

03.01.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Elżbieta Gawrońska

Place

Częstochowa, Polska

Date

04.01.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Sebastian Koziołek

Place

Wrocław, Polska

Date

21.03.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

25.06.2024

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.