Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Study of electrode/electrolyte interface of novel layered 2D materials

Authors

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doctoral school student

Promoter

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Badanie granicy faz elektroda/elektrolit nowych, warstwowych materiałów dwuwymiarowych (2D)

Language

english

Keywords
EN
  • electrochemical capacitors
  • transition metal dichalcogenides
  • MXenes
  • aqueous electrolytes
  • ionic liquids
PL
  • kondensator elektrochemiczny
  • dichalkogenki metali przejściowych
  • MXeny
  • wodne elektrolity
  • ciecze jonowe
Abstract

EN The initial chapter of this dissertation provides an introduction as a literature review. The second chapter presents investigations and results already published during the realization of my PhD studies. In particular, four publications are included. Article 1 and 2 concern meaningful information and strategies regarding the precise engineering of electrode materials based on transition metal dichalcogenides (TMDs) and carbons using hydrothermal reactors. The goal is to find safe potential limits for both EC electrodes, without electrolyte decomposition. Article 3 presents the fundamental understandings of the charge storage of transition metal carbides (MXenes) in aqueous media. In Article 4, advanced operando technique such as electrochemical dilatometry is employed to track the volumetric expansion of different MXenes in ionic liquids. For the first time, a thorough investigation regarding the energy storage of MXenes is presented. The third chapter indicates the achievements, including publications, attended conferences, and projects that were conducted.

PL Niniejsza praca doktorska została podzielona na rozdziały. W rozdziale pierwszym umieszczono przegląd literaturowy skupiający się na zaprezentowaniu urządzeń do magazynowania energii oraz ich komponentów. Rozdział drugi przedstawia wyniki i badania w postaci czterech publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej. Artykuł nr 1 oraz 2 dotyczy projektowania materiałów elektrodowych składających się z siarczków metali przejściowych (TMD) i węglach syntezowanych przy użyciu reaktorów hydrotermalnych oraz ich zastosowaniu w kondensatorach elektrochemicznych jako materiałów elektrodowych. Celem badań było znalezienie bezpiecznych granic potencjału elektrochemicznego dla obu elektrod w kondensatorze elektrochemicznym. Artykuł 3 prezentuje badania podstawowe dotyczące zrozumienia mechanizmów magazynowania energii w węglikach metali przejściowych (MXenes) w środowisku wodnym. W artykule 4 został wykorzystany dylatometr elektrochemiczny, który pozwolił na śledzenie zmian objętościowych materiałów elektrodowych składających się z dwuwarstwowych MXenów pracujących w cieczach jonowych. Rozdział trzeci wskazuje osiągnięcia, w tym publikacje, uczestnictwo w konferencjach i prowadzenie projektów naukowych.

Number of pages

151

Scientific discipline (Law 2.0)

chemical sciences

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Mieczysław Kozłowski

Place

Poznań, Poland

Date

27.05.2024

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Andrzej Nowak

Place

Gdańsk, Poland

Date

22.05.2024

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Iwona A. Rutkowska

Date

28.05.2024

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Poland

Date of defense

04.07.2024

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.