Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Automatic generation of user manual for web applications

Authors

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Automatyczne generowanie instrukcji obsługi dla aplikacji internetowych

Language

english

Keywords
EN
  • software engineering
  • user manual
  • automatic generation
PL
  • inżynieria oprogramowania
  • instrukcja obsługi
  • generowanie
Abstract

EN Elaboration of a good quality user documentation is a time consuming task. Any inconsistency between user documentation and software has a number of negative implications. Users often perceive errors or omissions in user documentation as errors in the application, which results in bad opinion about the product and increases costs of support. User documentation comprises not only user manual but also explanations, including explanations of syntax of fields in web application forms. Time pressure negatively affects quality of user documentation. Thus, the questions arises, whether it is possible to help software vendors by automating at least part of the work associated with the creation of user documentation. The thesis presents a quality model, a field explanation methods and a user manual generation methods.

PL Opracowanie dobrej dokumentacji użytkownika jest czasochłonne, a ewentualne niezgodności dokumentacji z oprogramowaniem niosą szereg negatywnych implikacji. Braki lub błędy w dokumentacji są często odbierane przez użytkowników jako błędy w aplikacji, co skutkuje złą opinią o produkcie i prowadzi do wzrostu kosztów wsparcia technicznego. Dokumentacja użytkownika obejmuje oprócz instrukcji obsługi (podręcznika) także objaśnienia, w tym objaśnienia dotyczące składni pól w formularzach aplikacji internetowych, zwane krótko objaśnieniami pól. Presja czasu negatywnie wpływa na jakość tworzonej dokumentacji użytkownika. Powstaje zatem pytanie, czy można pomóc producentom oprogramowania poprzez automatyzację choćby części prac związanych z tworzeniem dokumentacji użytkownika. Niniejsza prace prezentuje model jakości, metody generowania opisu pól w formularzach oraz metody generowania instrukcji obsługi.

Number of pages

181

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

computer science

Signature of printed version

DrOIN 1725

On-line catalog

to201680919

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Miklos Biro

Place

Hagenberg, Austria

Date

01.09.2015

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Janusz Górski

Place

Gdańsk, Polska

Date

27.08.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

23.10.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: informatyka, w specjalności: inżynieria oprogramowania

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.