Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Nowa architektura optycznego pola komutacyjnego bazująca na strukturze typu baseline

Authors

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The new architecture of the optical switching fabric based on the baseline switching network

Language

polish

Keywords
PL
  • pole komutacyjne bazujące na strukturze typu baseline
  • pole komutacyjne typu log2N-1
  • nieblokowalność w wąskim sensie
  • przestrajalność
EN
  • baseline-based switching network
  • log2N-1 switching fabric
  • strict-sense nonblocking
  • rearrangeable
Abstract

PL W rozprawie omówiono strukturę nowego pola komutacyjnego typu log2N-1 bazującą na znanym z literatury przedmiotu polu komutacyjnym typu baseline. Pole typu log2N-1 jest zbudowane z symetrycznych i niesymetrycznych komutatorów oraz ma zawsze jedną sekcję mniej niż pole typu baseline o tej samej pojemności. W rezultacie nowe pole charakteryzuje się mniejszymi przenikami i tłumieniem sygnału niż pole typu baseline. Ponadto opisano strukturę nowego pola typu log2N-1 I sposób jego rozbudowy do struktury o dwukrotnie większej pojemności. Wyznaczono koszt budowy wyrażony w liczbie aktywnych i pasywnych elementów optycznych, pola komutacyjnego typu log2N-1 wskazując, że nowa struktura ma mniejszy koszt niż pole typu baseline o tej samej pojemności. Ponadto przedstawiono i udowodniono warunki nieblokowalności w wąskim sensie (SSNB) oraz przestrajalności (RRNB) dla nowej struktury pola oraz porównano koszty wielopłaszczyznowych pól typu multi-log2N-1 i baseline. Nowe pole ma jedynie większy koszt budowy dla RRNB przy parzystej liczbie sekcji i ma zawsze mniejszy koszt dla RRNB przy nieparzystej liczbie sekcji oraz dla SSNB.

EN In this PhD thesis a new log2N-1 switching fabric which based on baseline switching network (well known in switching theory) is proposed. The new structure is built from symmetrical and asymmetrical switching elements and always has one stage fewer than baseline switching network of the same capacity. As result the new structure has smaller crosstalk and attenuation than baseline structure of the same capacity. The new log2N-1 structure as well as extension method, which is used to construct a switching network of double capacity, is described. Moreover, a cost of the switching network is defined as the number of passive and active optical elements. The log2N-1 switching fabric is cheaper than baseline switching network of the same capacity. The strict-sense (SSNB) and rearrangeable (RRNB) nonblocking conditions for log2N-1 switching network are defined and proven. The cost of baseline and multi-log2N"-l multiplane architectures are compared, as well. The new structure has greater cost for RRNB with even number of stages and has always fewer cost for RRNB with odd number of stages and for SSNB.

Number of pages

187

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

telecommunications

Signature of printed version

DrOIN 1731

On-line catalog

to201680911

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Piotr Zwierzykowski

Place

Poznań, Polska

Date

10.09.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Sylwester Kaczmarek

Place

Gdańsk, Polska

Date

21.08.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

20.09.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: sieci telekomunikacyjne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.