Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Nowa architektura optycznego pola komutacyjnego bazująca na strukturze typu baseline

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The new architecture of the optical switching fabric based on the baseline switching network

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • pole komutacyjne bazujące na strukturze typu baseline
  • pole komutacyjne typu log2N-1
  • nieblokowalność w wąskim sensie
  • przestrajalność
EN
  • baseline-based switching network
  • log2N-1 switching fabric
  • strict-sense nonblocking
  • rearrangeable
Liczba stron

187

Dziedzina wg OECD

elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna

Dyscyplina wg KBN

telekomunikacja

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1731

Katalog on-line

to201680911

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Piotr Zwierzykowski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

10.09.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Sylwester Kaczmarek

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

21.08.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

20.09.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: sieci telekomunikacyjne