Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Grzegorz Danilewicz

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Sieci Teleinformatycznych

E-mail

grzegorz.danilewicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 39 08

ORCID

0000-0002-3281-678X

ResearcherID

F-7814-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (13)

Rozdziały (2)

Książki (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)