Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badanie powietrznych pomp ciepła

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Research of air heat pumps

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • pompy ciepła
  • sprawność Lorentza
  • sprawność wymienników ciepła
  • czynniki chłodnicze
  • sprężarki chłodnicze
EN
  • heat pumps
  • efficiency Lorentz
  • efficiency of heat exchangers
  • refrigerants
  • refrigeration compressors
Liczba stron

184

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1730

Katalog on-line

to20158086

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Tadeusz Bohdal

Miejsce

Koszalin, Polska

Data

14.08.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Arkadiusz Stachowiak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

04.09.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

21.09.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: chłodnictwo i pompy ciepła