Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Badanie powietrznych pomp ciepła

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Research of air heat pumps

Language

polish

Keywords
PL
  • pompy ciepła
  • sprawność Lorentza
  • sprawność wymienników ciepła
  • czynniki chłodnicze
  • sprężarki chłodnicze
EN
  • heat pumps
  • efficiency Lorentz
  • efficiency of heat exchangers
  • refrigerants
  • refrigeration compressors
Abstract

PL Przedstawiono analizę zastosowań pomp ciepła, ich wzrostu montażu w Polsce i na świecie. Aktualne problemy w budowie z analizą rodzajów dolnego źródła ciepła. Opisano konstrukcje wymienników. Podano przykłady zastosowania pomp ciepła w przemyśle i budynkach mieszkalnych. Załączono opis metodyki badań i stanowisk badawczych do identyfikacji parametrów działania powietrznych pomp ciepła, ich wydajności, sprawności oraz efektywności działania. Przedstawiono wyniki własnych badań eksperymentalnych dla pomp ciepła: powietrze/woda na potrzeby ogrzewnictwa i inwersyjnej dla klimatyzacji. Analiza wpływu rodzaju czynnika i konfiguracji obiegu na efektywność pompy ciepła wskazuje na potrzebę poszukiwania nowych czynników chłodniczych i obiegów w tym najnowszych sprężarek. Do oceny pomp ciepła wykorzystano sprawności Lorentza i sprawności wymienników. Przedstawiono ocenę sprawności pomp wybranych producentów w oparciu o dane katalogowe i własne badania eksperymentalne.

EN The doctoral thesis presents an analysis of heat pump applications and growth of their installation in Poland and rest of the world. It shows current problems in construction of heat pumps and analyze types of heat sorce. Structures exchangers were descripted. Examples od heat pump usage in industrail and residential bulding were shown. The description of research methodology and positions used to identify paramterers of air heat pumps productivity, efficiency and effectivness was enclosed. The thesis presents the results of experiments preformed on air/water heat pumps used for heating and air conditiong. Analysis of impact made by the coolant on refregrant circuit configuration and effeciency of the heat pump indicates the need of search for new refregerants and circuits, including the lastes compressors, to evaluate the efficiency of heat pumps . Thesis presents an evaluation of heat pumps efficiency based on data sheets from their producers compered to experimental studies.

Number of pages

184

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1730

On-line catalog

to20158086

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Tadeusz Bohdal

Place

Koszalin, Polska

Date

14.08.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Arkadiusz Stachowiak

Place

Poznań, Polska

Date

04.09.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

21.09.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: chłodnictwo i pompy ciepła

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.