Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Studia nad rozwojem środków lokomocji techniki asystującej (na przykładzie innowacyjnych wózków inwalidzkich i ich rodzin)

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Studies on development of transport facilities assisted technique (on example of innovative wheelchair and their families)

Language

polish

Keywords
PL
  • wózek inwalidzki
  • rodziny konstrukcji
  • modularyzacja
  • biomechanika
EN
  • wheelchair
  • family construction
  • modularization
  • biomechanics
Abstract

PL W pracy przedstawiono analizy poprawy działania i nowe metody projektowania środków technicznych asystujących technologii dla osób z niepełnosprawnością mobilności. Przeprowadzono biomechaniczną analizę symulacyjną w systemie AnyBody procesu napędzania ręcznego wózka aktywnego. Uzyskane w pracy wyniki są przydatne przy projektowaniu rodzin modułowych konstrukcji w technice transportowej i rehabilitacyjnej. Wyniki badań aktywności i sił mięśniowych są wskazówkami dla regulacji wózka inwalidzkiego i opracowania programów rehabilitacji.

EN The paper presents analysis of improvement actions and new methods for designing technical means assistive technology for people with mobility disabilities. Biomechanical simulation analysis was performed in AnyBody software. Obtained in work results may be useful in the design of modular construction with a particular focus on devices of rehabilitation technology. The results of the research activity and muscle strength are the guidelines for the regulation of the wheelchair and to develop rehabilitation programs.

Number of pages

173

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1729

On-line catalog

to201580860

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marek Gawrysiak

Place

Białystok, Polska

Date

24.08.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Piotr Gendarz

Place

Gliwice, Polska

Date

20.08.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

28.09.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: inżynieria wirtualna projektowania maszyn

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.